Kick-off på nyt spændende anti-korruptions netværk og lancering af årets TRAC rapport

EVENT: Er du interesseret i hvordan 30 af landets største virksomheder klarer sig indenfor anti-korruption og gennemsigtighed? Er et eksklusivt netværk med mulighed for faglig input fra ledende eksperter og erfaringsdeling lige det du leder efter? Så kom til lancering og kick-off på det danske Business Integrity Forum hos Transparency International Danmark, d. 14. juni 2016 kl. 13-17.

Få TRAC rapportens resultater
I 2014 udgav Transparency International Danmark den første danske TRAC (Transparency in Corporate Reporting) rapport, som analyserede de 20 største børsnoterede selskabers rapportering på anti-korruption og gennemsigtighed med hensyn til complianceprogrammer, selskabsstruktur (datterselskaber og ejerforhold) samt land-for-land rapportering. Den 14. juni udkommer 2016-rapporten og du er inviteret til lancering hvor resultater og analyser vil blive fremlagt. Vi har også inviteret Anne Scheltema Beduin fra vores søsterorganisation i Holland til at fortælle om deres resultater. I år har vi analyseret, ikke alene de 20 største børsnoterede danske virksomheder, men også de 10 største ikke-børsnoterede. Dvs. 30 i alt.

Hjælp os med at designe det bedste rådgivnings- og netværksforum for Jer
Lejligheden benytter vi til at lancere et nyt og spændende initiativ for virksomheder, der allerede drives med stor succes flere andre steder i verden – Business Integrity Forum. Det er et eksklusivt forum for danske virksomheder, som ønsker at være i spidsen indenfor integritet, gennemsigtighed og anti-korruption. Her tilbydes medlemmer jævnlige møder med internationale eksperter og frontløbere, eller med jurister og specialister, der kan rådgive i forhold til ny og aktuel lovgivning. Initiativet er en stor succes i Storbritannien og vi har derfor inviteret direktøren for initiativet, Peter Van Veen til at komme og fortælle om deres arbejde. Læs mere her.
Vi vil gerne invitere deltagerne til at bidrage med idéer og tanker om brændende emner og spændende mennesker der kan inviteres til de første arrangementer, når vi lancerer initiativet sidst i programmet. Vi tror på, at et dansk virksomhedsnetværk, kan skabe en nødvendig støtte til jeres udfordringer og initiativer på korruptionsområdet. Hjælp os med, at tilrettelægge det efter jeres behov og ønsker.

Program:

13:00 – 14:00 Lancering af den Danske TRAC 2016: Transparency in Corporate Reporting
14:00 – 14:45 Et kig på Holland og deres TRAC 2016 v. Anne Scheltema Beduin, Executive Director, Transparency International Holland. Med tid til spørgsmål fra salen.
14:45 – 15:00 TRAC for medlemmer af TI Danmark: en mulighed for selv at blive analyseret efter TRAC metoden
15:00 – 15:30 Pause og networking
15:30 – 16:30 Business Integrity Forum UK v. Peter Van Veen, Director of Business Integrity Programme, Transparency International UK
16:30 – 17:00 Kick-off på Dansk Business Integrity Forum

Det praktiske:

Tid: Tirsdag d. 14. Juni kl. 13:00 – 17:00
Sted: Porcelænshaven 26 (CBS), 2000 Frederiksberg, lokale PH408
Tilmelding: Eventbrite
Sprog: Arrangementet afholdes på engelsk.

Spørgsmål og andre henvendelser kan rettes til sekretariatet@transparency.dk

Scroll to Top
Transparency International Danmark