Beneficial Ownership konference og rapport

Udfordringer med hvidvask og skattesvig er mere aktuelt end nogensinde. Dette blev talt om på en konference arrangeret af Transparency International Danmark, hvor erfaringerne for den danske implementering af det Reelle Ejere register blev diskuteret.
Deltagerne vendte også registreringen af reelle ejere, forslag til forbedringer, samt journalister og myndigheders anvendelse af informationerne.  De samlede erfaringer, forslag og case-beskrivelser er samlet i rapporten, som kan læses her  Adgang til information om den reelle ejer betyder gennemsigtighed for hvem der ejer hvad, hvem der betalte, hvem der beskattes og hvem der fik pengene hvorfra. Manglende gennemsigtighed om den reelle ejer, kan udnyttes til skattefusk, hvidvask og korruption.   Danmark er langt fremme internationalt med registreringen af de reelle ejere for danske selskaber. Registreringen sker i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), der giver åben og gratis adgang til data over de reelle ejere, bl.a. gennem www.virk.dk eller www.cvr.dk. Data over reelle ejere indgår også i services fra f.eks. www.estatistik.dk, www.proff.dk, eller www.biq.dk. CVR-registret administreres af Erhvervstyrelsen, der har en udmærket, detaljeret guide til hvilke data der skal indberettes og hvordan.   På konferencen blev der talt om udfordringerne ved:  
  • Verificeringen af udenlandske statsborgere som ikke har NemID/MitID.
  • Usikkerheden i at matche en person på kun navn, da nationalitet eller fødselsdato ikke offentliggøres.
  • De 20.000 personer, som har hemmelig adresse i CVR. 
I rapporten indgår en række forslag til forbedring, heriblandt: 
  • Registrering – Det skal være sværere at registrere tomme selskaber eller stråmænd 
  • Omfang – udvid historikken fra 3 til 10 år og nedsæt 25 % grænsen for hvornår registrering skal ske 
  • Identifikation – offentliggør flere data, to-step verifikation og udenlandske ID-systemer 
  • Verifikation – gør CVR til en revideret og valideret informationskilde 
  • Analyse – udvid med analyse data, f.eks. risiko for stråmand eller konstruktioner af ejerskaber 
Internationalt er der et voksende fokus på hvidvask, skattesvig og terrorfinansiering, drevet af mange iøjnefaldende sager. Ikke mindst med de aktuelle sanktioner i forbindelse med Ukraine, er det afgørende at vide, hvem der reelt ejer hvad. FAFT, et mellemstatsligt samarbejde mod hvidvask, har for nylig vedtaget ”Anbefaling 24”, som skærper kravene for medlemslandes registrering af reelle ejere. Vi håber derfor, at de danske erfaringer diskuteret på konferencen, kan bruges til den kommende internationale udvidelse af landes registre.   Konferencen er en del af et EU-projekt til fremme af Beneficial Ownership-registre. Du kan læse om projektet her.
Scroll til toppen