Ny rapport om gennemsigtighed i de største globale selskaber

 
2014-11-06 Transparency International analyserer gennemsigtighed  i de 124 største multinationale virksomheder
Udklip TRAC 2014Den 6. november 2014 udgav Transparency International en stor rapport, som ser på gennemsigtigheden i de 124 største børsnoterede selskaber og deres offentligt tilgængelige rapportering om  anti-korruptionstiltag, selskabsstruktur og land-for-land rapportering.
Det viser sig, at langt de fleste ikke har offentligt tilgængelige oplysninger om helt centrale emner, dog oplyser alle undtagen en af de analyserede virksomheder, at de lever op til gældende lov på korruption, ligesom langt de fleste har adfærdskodekser og en politik om nultolerance over for korruption.. Det mest kritiske område i rapporten er land-for-land rapporteringen. Hele 50 af de analyserede selskaber rapporterer slet ikke på dette område, herunder faktisk danske Novo Nordisk. Selskaberne oplyser således ikke landevis om indtægterne-før-skat, kapital-indkomst eller skattebetalinger. Multinationale selskaber opererer gennem netværk af enheder, såsom datterselskaber registreret i diverse lande, og derfor under forskellige lovgivninger, ofte mens de udfører transaktioner i endnu flere lande.Nogle gange kan en dattervirksomhed registreres i et andet land, men opererer i et tredje. Uden gennemsigtighed er mange af disse enheder næsten umulige at spore.Særligt bekymrende er, hvor få virksomheder, som oplyser i hvilke lande deres datterselskaber og minoritetsandele opererer.

Der er dog også andre påfaldende svagheder. Blandt andet ønsker hele 68 af de 124 virksomheder ikke at videregive information om politiske bidrag, og kun 56 siger, de vil forbyde facilitation payments (smørrelsespenge).

Rapporten synliggør herudover nogle interessante tendenser, herunder virkningen af en stærk lovgivning. Eksempelvis scorer de analyserede britiske selskaber 90 procent i gennemsnit, sammenlignet med 20 procent i eksempelvis Kina. Dette kan angiveligt tilskrives UK Bribery Act fra 2010, som stiller store krav til selskabers anti-bestikkelses politiker, herunder brugen af facilitation payment. Tilsvarende har alle virksomheder i USA har forpligtet deres ansatte til at indberette korruption i overensstemmelse med stærk whistleblower lovgivning fra 2011.
Læs meget mere her
Husk også, at TI-DK udgav en tilsvarende rapport om de 20 største børsnoterede virksomheder i Danmark tidligere på året, den kan du læse mere om her: https://transparency.dk/?p=2822

Scroll to Top
Transparency International Danmark