TI-DK's brev om whistleblowerordninger

2014-11-06 Brev til regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger og Folketingets retsudvalg
img whistleblowerTransparency International Danmark følger med stor interesse arbejdet i regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Vi håber selvfølgelig at det vil føre til konkrete forbedringer for de mange offentligt (og privat) ansatte, som i dag vælger ikke at agere som whistleblowere af frygt for repressalier. Vi er overbeviste om, at der i Danmark er stort behov for en forbedret lovgivning på området, og for et tilbud om rådgivning for potentielle og reelle whistleblowere. Det er en mærkesag for os, at kæmpe for forbedrede forhold for whistleblowere, og både danske og internationale undersøgelser og rapporter har siden 2006 adskillige gange bekræftet, at behovet er til stede.
 

Følgende er vores 6 overordnede anbefalinger, som alle uddybes i det brev vi fremsendte til udvalget og Folketingets Retsudvalg d. 3 september 2014:
1)    En særskilt, samlet lovgivning om hvem der kan anmelde om hvad, undersøgelsesprocedurer og konsekvenser for både anmelder og den anmeldte, og som bl.a. omfatter:
2)     En definition af hvad kan og bør anmeldes, som opfordrer til at anmelde også mistænkt ulovlige forhold, ikke kun de klart ulovlige.
3)     En bred definition af hvem der kan anmelde, der omfatter såvel ansatte som individer uden for det traditionelle arbejdertager/arbejdsgiverforhold.
4)     Bedre beskyttelse mod repressalier for whistleblowere, herunder mulighed for fuld anonymitet
5)     Tilstedeværelse af en kendt, sikker og let tilgængelig mulighed for rådgivning af whistleblowere
6)     At opfølgende handling i forhold til whistleblowing bør omfatte og foregå igennem de berørte instanser inden for udøvende, dømmende og lovgivende magter, da relevant handling kan kræve indsats inden for flere af disse niveauer.
Transparency International_Whistleblowing 20140903

Scroll to Top
Transparency International Danmark