Nyt anti-korruptions direktiv i EU

Nyt EU direktiv om virksomheders rapportering om anti-korruption
I forbindelse med et forslag om et nyt regnskabsdirektiv har EU kommissionen også fremsat et forslag, om at virksomheder skal rapportere om deres samfundsansvar – herunder deres aktiviteter for at bekæmpe korruption.
Mange virksomheder har i flere år været pålagt at rapportere om deres miljøforhold, men hvis dette forslag vedtages vil det være første gang at der bliver rapporteringspligt om anti-korruptions aktiviteter.
Formålet med forslaget er at øge virksomhedernes gennemsigtighed. I dag er Danmark et af de få lande, der har en tilsvarende rapporteringslovgivning, men den omfatter ikke krav om, at virksomheder skal fortælle, hvordan de undgår og arbejder for at bekæmpe korruption.
Hvad indeholder det nye rapporteringskrav?

Kravet vil blive stillet til virksomheder med over 500 ansatte og enten en balance på 20 mio. € (150 mio. kr.) eller en nettoomsætning på 40 mio. € (300 mio.kr.) – ca. 16.000 virksomheder på EU plan.
Virksomhederne skal udarbejde en redegørelse, der indeholder oplysninger om miljøforhold, sociale og medarbejderrelaterede emner, samt forhold vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Desuden skal virksomhederne beskrive deres politikker på disse områder, foruden resultaterne af disse politikker og de risici som er forbundet med de anførte emner, og hvordan virksomheden håndterer disse risici.
Rapporteringen kan fremlægges på grundlag af nationale, EU-baserede eller internationale rammer, f.eks. FN’s Global Compact, FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, ISO 26000, Global Reporting Initiative (GRI) m.fl. Virksomheden skal oplyse, hvilken ramme der er valgt som grundlag for oplysningerne.
Transparency ser frem til at EU endeligt får vedtaget forslaget
Transparency International Danmark hilser forslaget velkomment. Dels giver forslaget muligheder for, at der kommer større indsigt i virksomhedernes brug af smørelse. Dels bliver det mere synligt, hvilke virksomheder der tager anti-korruptions dagsordenen alvorligt, og derfor har etableret nul-tolerance politikker, anti-korruptionsprogrammer og trænet medarbejdere i at undgå korruption på alle niveauer.
Forslaget forventes vedtaget i Europaparlamentet i foråret 2014.

Scroll to Top
Transparency International Danmark