Køb bogen om Transparency International


I anledning af at Transparency International fylder 20 år bør de, som interesserer sig for det historiske perspektiv købe og læse bogen “Waging war on corruption” (Inside the movement fighting the abuse of power). Bogen er skrevet af Frank Vogl, som er en af stifterne af Transparency International (TI).  Han har tidligere haft en overordnet stilling i Verdensbanken.
Bogen er på engelsk, fylder 284 sider og består af 3 store dele:

  • Del 1: Drama. Heri gennemgås hvordan korruption indtil 1990 reelt var tabu-belagt. Der gennemgås eksempler på korruptionsforbrydelser og ofrenes situation behandles. Desuden omtales de politiske skurke og de erhvervsfolk, der nyder godt af korruption. Endelig omtales en række af bevægelsens aktivister. Afsluttende drøftes betydningen af korruption for den manglende sikkerhed globalt.
  • Del 2: Action. Hvordan medierne og research bruges til at skabe opmærksomhed. Betydningen for retfærdighed og demokrati. Kriminalisering af bestikkelse og endelig den officielle politiske accept a at korruption er kriminelt.
  • Del 3: Moving forward. Behandler forståelsen af krav til god regeringsførelse, initiativer fra OECD, G20 m.fl. Desuden anvises nogle yderligere mulige initiativer.

Bogen indeholder desuden en række bilag med oversigter over de væsentligste globale målinger af korruption (Bribe Payers Index, Corruption Perception Index) samt omtale af andre initiativer vedr. korruptionsbekæmpelse (FN’s konvention mod korruption, Europarådets konventioner, Global Financial Integrity samt OECD’s konvention imod bestikkelse).
Bogen kan købes via TI-DK. Du skal blot indsætte 325 DKK på foreningens bankkonto (Danske Bank, reg. nr. 9570, kontonr. 1779508) og anføre navn, adresse, e-mail og telefon samt BOG OM TI. Så sender vi bogen til dig.
Vidste du at:

  • Den blodigste krig i nyere tid foregik i Den Demokratiske Republik Congo og har kostet over 5 millioner menneskeliv. En væsentlig årsag hertil er landets enorme mineralrigdomme, som talrige politiske og militære ledere har brugt til personlig berigelse.
  • Mange fattige i verden må bruge en væsentlig del af deres beskedne indkomst på bestikkelse, til “gratis” sundhedsydelser og til “gratis” skole.
  • Den fattige afrikanske stat Gabon havde i en årrække verdens højeste forbrug af champagne pr. indbygger. Det skyldes den nu afdøde korrupte præsident Omar Bongo og hans tørstige elite.
  • Månedsbladet Forbes udgiver hvert år en oversigt over verdens rigeste mennesker – tror de. Oversigten medtager naturligvis ikke de mennesker, som har store skjulte formuer. Det ser ud som om, at både den ægyptiske ex-præsident Hosni Mubarak og Libyens ex-diktator Moammar Ghadaffi reelt har været blandt de 5 rigeste i verden, takket være korruption. Og det er kun kommet frem efter de blev væltet.
Scroll to Top
Transparency International Danmark