Om misbrug af betroet magt i Socialstyrelsen: TI-DK opfordrer til at genbesøge de to eksterne undersøgelser.

Til Folketinget, Social- og Indenrigsudvalget

Vedr. Misbrug af betroet magt i Socialstyrelsen

Med  byrettens dom af 18. februar er der  sat et foreløbigt punktum i straffesagen om misbrug af betroet magt i Socialstyrelsen. Det strafferetlige udestående er, om anklagemyndigheden anker strafudmålingen.

I forbindelse med sagen blev der igangsat to eksterne undersøgelser. Disse var udfordret af, at der var spørgsmål, der ikke kunne belyses, da der samtidig var en politimæssig efterforskning og senere en straffesag.

Når straffesagen er afsluttet, bør man derfor genbesøge de to undersøgelser. Er der i den politimæssige efterforskning eller i straffesagen kommet nye oplysninger frem om, hvorfor det kunne ske? Er der nye oplysninger, der kan have betydning for ansvar? Og vigtigst af alt, er der blevet kastet lys over nogle systemfejl, som skal rettes?

Som opfølgning på de eksterne undersøgelser blev der igangsat nogle forskellige nye procedurer. Det vil også være relevant at se efter et stykke tid, om det var de rigtige.

Det danske system bygger på tillid kombineret med den rigtige og nødvendige kontrol. Det skal der være. Men erfaringen viser også, at når kontrollen bliver for massiv de forkerte steder, så mister medarbejderne tilliden til systemet og fornemmelsen for eget ansvar. Det kan, trods de bedste intentioner, være med til at svække systemet. Derfor bør man altid se på det spørgsmål.

Vi skriver til udvalget, fordi vi håber, at udvalget vil tage sagen op over for ministeren med henblik på, at der bliver gjort disse overvejelser. Vi vil alle gerne videre fra sagen og lægge den bag os. Men det må vi ikke gøre for tidligt. For så risikerer vi at kaste værdifuld viden overbord, hvilket ikke er godt for tilliden til offentlige myndigheder, som er så centralt i den danske forvaltningskultur.

Med venlig hilsen

Natascha Linn Felix Formand
Jesper Olsen Næstformand

Scroll to Top