Problemet ved at modtage gratis ydelser er, at intet er gratis

 

Da regeringen i juni oprettede en krisefond på 10 mia. kr. til danske virksomheder, som havde lidt økonomiske tab efter coronakrisen, ydede konsulenthuset McKinsey & Company gratis hjælp, ifølge Danmarks Radio. Det er ikke i sig selv et problem, at regeringen og Finansministeriet har modtaget hjælp fra McKinsey & Company til beregninger – problemet er, at der mangler gennemsigtighed omkring aftalen.

At Transparency International Danmark råber vagt i gevær i forbindelse med denne sag, er således ikke en kritik af erhvervslivet (evt. link til Berlingskes erhvervsredaktørs artikel?), og det må også anerkendes, at det i krisesituationer kan være nødvendigt at handle hurtigt. Problemet ligger i, at det ikke må risikere at udvikle sig til et mønster, at den danske stat modtager gaver fra private virksomheder. Vi ønsker åbenhed fremfor gaveøkonomi. Gaveøkonomi forplumrer det gode erhvervsklima og er konkurrenceforvridende, idet det forfordeler ressourcesvage virksomheder. Godt erhvervsklima bygger på rene konkurrencevilkår, hvor man betaler for den ydelse, man får.

Danmark er privilegeret, idet staten er i stand til at betale for de ydelser, den gives, og det er vigtigt for at sikre, at samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder sker på retlige vilkår. Hvorvidt en virksomhed kommer i betragtning til en opgave, skal ikke afhænge af, om man tidligere har ydet staten gratis hjælp.

Transparency International Danmark ønsker, at der i situationer som denne, hvor der ydes gratis hjælp, eller hvor man tager imod en donation eller en gave, foreligger en kontrakt, så der hersker fuldstændig åbenhed omkring vilkårene for aftalen. Kontrakten bør være offentligt tilgængelig, så der er åbenhed, transparens og rene linjer.

 

Se formand for Transparency International Danmark Jesper Olsen udtale sig om sagen her.

Læs meget mere om sagen her og her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark