Rapport om partistøtte endelig udgivet – nu afventer vi handling fra Folketinget

25-03-2015 Med betænkningen fra partistøtteudvalget bliver der lagt op til en række ændringer i loven om partistøtte. Betænkningen indeholder mange gode initiativer, men der er stadig en række områder, hvor det kan gøres bedre
Christiansborg - Copyright Jens Anker Lohmann
Den private partistøtte er et problem for demokratiet, og bliver gang på gang fremhævet som et af de steder, der indeholder størst korruptionsrisici i Danmark. I betænkningen lægges der op til en række ændringer, som vi i Transparency International Danmark er fuldstændig enige i er nødvendige, blandt andet:

  • Konsolidering af regnskaber og donationer for partiernes landsorganisationer, lokale partiforeninger og enkeltkandidater, på samme måde som erhvervsvirksomheder (koncerner)
  • Fuld åbenhed om donationer ud over et samlet beløb på 10.000 kr. pr. år, også hvor donationer kanaliseres gennem de såkaldte pengeklubber

Vi har dog også bemærket nogle mangler, idet en række anbefalinger fra Europarådets anti-korruptionsgruppe GRECO (Group of States against Corruption) ikke er taget med. Det gælder blandt andet:

  • Et absolut forbud mod anonyme bidrag
  • Egentlig kontrol med partiregnskaberne og reelle sanktioner for overtrædelser
  • Et forslag om regulering af donationer fra juridiske personer (bl.a. selskaber), som har kontrakter med eller ejes helt eller delvist af det offentlige

Om muligheden for et absolut forbud mod anonyme bidrag, skrev udvalget en kronik i Berlingske i går:
Anonyme bidrag er tilladt, men har ifølge landsorganisationernes regnskaber et ubetydeligt omfang, hvorfor vi i betænkningen ikke anbefaler et forbud mod anonyme bidrag. Men på basis af mediernes efterfølgende afdækning af omfanget af anonyme bidrag på lokalt niveau og af »anonyme« bidrag, hvor partiet kender bidragyderens identitet, er det i dag vores råd, at et forbud mod anonyme bidrag skal indgå i de politiske drøftelser om ændringer i partistøttesystemet.
Det er altså ikke uden grund en god idé for Folketingets partier at overveje et absolut forbud.
I vores strategi for 2013-2017 har vi valgt at prioritere gennemsigtighed i partistøtten højt med målsætningen: TI Danmark vil advokere for, at der udarbejdes præcise regler omkring privat partistøtte, som sikrer gennemsigtighed i forhold til finansiering af politiske partier, valgkampe og kandidater. 
Vi er derfor også glade for, at være på høringslisten til den nye betænkning, hvor vi får mulighed for at give vores besyv med senest den 29. april. Når vores høringssvar er færdiggjort, lægger vi det selvfølgelig ud på hjemmesiden.
Vi håber, at der fremsættes og vedtages lov om ændringer inden Folketingets sommerferie, men selv hvis det sker, kan det nok ikke forventes, at ændringerne vil få virkning før 1. januar 2016. Det kommende Folketingsvalg vil altså sandsynligvis stadig være præget af de mangler, der eksisterer i den nuværende lovgivning.
Du kan læse TI Danmarks pressemeddelse om betænkningen her, Økonomi- og Indenrigsministeriets pressemeddelelse her og selve betænkningen her. Du kan læse udvalgets egen kommentar til betænkningen her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark