Daha Şeffaf Türkiye – Projekt for et mere transparent Tyrkiet!

31-03-2015 I sidste uge blev der afholdt en workshop og konference i Ankara i forbindelse med et EU-støttet projekt om udvikling af transparens i Tyrkiet. Finn Kittelmann, som var med til at udarbejde det danske NIS-studie, var med på vegne af TI Danmark
EU-Tyrkiet
Workshop og konference i Ankara, Tyrkiet, i dagene 23. – 26. marts 2015
Sidst på eftermiddagen den 26. marts 2015 lyder det i kor ”Daha Şeffaf Türkiye”!
Det er afslutningen på en konference og workshop af samme navn arrangeret af ”Association for The Auditors of Turkish Court of Account” (forkortet ”SAYDER”). Koret består af nogle af konferencens/workshoppens deltagere – fra Transparency International Turkey, Transparency International Ireland, Transparency International Italy, Transparency International Danmark og arrangøren ”SAYDER”. Denne institution er en forening for ansatte i ”Turkish Court of Account – ”Sayıştay” – der svarer nogenlunde til Rigsrevisionen her i Danmark. Dog er den tyrkiske pendant en del af retssystemet – hvilket også ses af navnet.

For TI Danmark deltog Finn Kittelmann fra NCG. Finn var en vigtig del af teamet, som i 2010-2012 udarbejdede det danske NIS-studie (Nationalt Integritetssystems Studie), der omhandler robusthed mod korruption i det danske system.
Daha Şeffaf Türkiye projektet er startet i oktober 2014 og støttes af Tyrkiet og EU, hvor sidstnævnte har doneret 1,2 millioner kroner over en periode på 15 måneder. Et af målene med projektet er at styrke og udvikle den sociale dialog mellem Tyrkiet, Irland og Danmark. Et andet mål for Tyrkiet er at udvikle retssikkerhed og øge befolkningens bevidsthed herom. Det er også et mål at lette samfundets adgang til og udvikling af politiske reformer og sidst, men ikke mindst, at betydningen af bekæmpelse af korruption udbredes til alle grene af den offentlige sektor og til alle offentligt ansatte.
En række studierejser indgår som en del af projektet. TI Danmark havde således besøg af en delegation fra SAYDER i februar i år, og senere på året vil TI Ireland og TI Italy få tilsvarende besøg. Projektet rummer en række andre aktiviteter, og workshoppen/konferencen i Ankara var en af disse.
Workshoppen fandt sted den 23. og 24. marts, og de cirka 40 deltagere kom fra Sayıştay, fra SAYDER, fra universitetsverdenen, fra CYY (tyrkisk forening for autoriserede revisorer), NGO’er samt fra som nævnt TI Turkey, TI Ireland, TI Italy og TI Danmark. På workshoppen skulle TI Danmark i tre præsentationer informere om den aktuelle situation i Danmark hvad angår transparency (gennemsigtighed), accountability (ansvarlighed) og ethics (integritet) i den offentlige sektor, og tilsvarende i det private erhvervsliv (private sector) samt organisationerne i civilsamfundet (CSOs). På selve konferencen var det en præsentation af situationen i Danmark på områderne: Offentlig sektor, privat sektor, NGO-miljøet og lokal administration (regioner og kommuner). TI Ireland og TI Italy beskrev tilsvarende situationerne i de to lande.
TI Danmark tog udgangspunkt i rapporten ”Nationalt Integritetssystems Studie” (NIS) fra 2011 med fokus på rapportens seks anbefalinger til forbedringer og med kritisk blik på hvad der har ændret sig i 2015. Beklageligvis var der ikke så meget at berette om forbedringer i Danmark siden 2012. Det ændrede dog ikke ved, at det var integriteten generelt og det lave niveau af nepotisme i den offentlige sektor i Danmark, der især var interessant for de andre deltagere. Det danske niveau for offentlig service (og tilsvarende høje niveau for skatter) var også et område, der havde stor interesse – spørgsmålene kom vidt omkring. En deltager omtalte det ligefrem som et mål: ”Getting to Denmark”!
Alt er jo relativt og en kendsgerning er det, at i CPI’en for 2014 (Corruption Perception Index) blev pladserne fordelt således: ud af 175 lande blev Irland #17, Italien #69, Tyrkiet #64 og Danmark #1.
Men det blev fra dansk side understreget (i oprigtig ydmyghed), at der her stadig er plads til forbedringer!
 

Scroll to Top
Transparency International Danmark