Folketinget

Måske lidt mere transparens vedr. folketingsmedlemmers økonomiske interesser

2014-11-30 Nye krav til forlketingsmedlemmers registrering af hverv og interesser – dog først efter næste valg Folketingets udvalg for Forretningsorden har på mødet den 26. november vedtaget at gøre registreringen af hverv og økonomiske interesser obligatorisk, hvor den tidligere var frivillig. Ændringen er vedtaget af et flertal, men var ikke enstemmigt, idet Venstre og Konservative stemte imod.

Måske lidt mere transparens vedr. folketingsmedlemmers økonomiske interesser Læs videre »

Næstformand Natascha Felix repræsenterer TI i Retsudvalget

2014-11-20 Retsudvalgets høring om Whistlerblowere 19. november 2014 TI-DK deltog med næstformand Natascha Felix d. 19 november 2014 i en høring i Folketingets retsudvalg om whistleblowere. Sammen med Anders Kjærgaard, whistleblower fra Forsvaret og stifter af organisationen Veron, Helle Hjort Bentz fra FTF og Lars Qvistgaard fra DJØF, var TI-Danmark inviteret til at belyse spørgsmålet: “Retstilstanden for Whistleblowere – er der behov for yderligere tiltag? “

Næstformand Natascha Felix repræsenterer TI i Retsudvalget Læs videre »

Scroll to Top
Transparency International Danmark