Måske lidt mere transparens vedr. folketingsmedlemmers økonomiske interesser

2014-11-30 Nye krav til forlketingsmedlemmers registrering af hverv og interesser – dog først efter næste valg Folketingets udvalg for Forretningsorden har på mødet den 26. november vedtaget at gøre registreringen af hverv og økonomiske interesser obligatorisk, hvor den tidligere var frivillig. Ændringen er vedtaget af et flertal, men var ikke enstemmigt, idet Venstre og Konservative stemte imod.

Måske lidt mere transparens vedr. folketingsmedlemmers økonomiske interesser Læs videre »