TI Danmark i samarbejde med Tyrkiet

31-03-2015 TI Danmark er partner i et EU finansieret projekt om udvikling af demokrati og transparens i Tyrkiet.

IMG_0484

Første del bestod i en workshop i februar i København med deltagelse af 4 projektdeltagere fra den tyrkiske rigsrevision samt 4 af TI Danmarks bestyrelsesmedlemmer, Knut, Natascha, Marina og Jens.

Der blev holdt møder med TI Danmark, hvor Marina fortalte om det danske NIS-projekt (Nationalt Integritetssystems Studie) og resultaterne heraf, Aarhus Universitet, hvor Mette Frisk Jensen fortalte om udviklingen i historisk perspektiv, herunder om påvirkningerne fra den franske revolution, samt møder hos Rigsrevisionen, Folketingets Ombudsmand og Konkurrencestyrelsen.

Formålet med workshoppen var er give den tyrkiske delegation en forståelse af nogle af  integritetsmekanismerne i det danske samfund. TI Danmark deltog i møderne og fik også en opdatering på udviklingen siden NIS-studiet – blandt andet havde Rigsrevisionen færdiggjort et sæt etiske retningslinier for medarbejderne, hvilket var en af de mindre anbefalinger fra NIS-studiet.

Der blev også fortalt om begrebet “Getting to Denmark”, som ikke handler om indvandring med om at “komme på niveau med det danske samfund”. Du kan se den korte video herom på YouTube.

Næste fase var en workshop/konference i Ankara, som blev holdt i sidste uge. Se nedenstående nyhed herom.

 

Scroll to Top
Transparency International Danmark