TI Danmark Strategi Seminar – har du nogle inputs?

Transparency International Danmark gennemfører for øjeblikket en proces, som gerne skulle munde ud i en sammenhængende strategi og arbejdsplaner for de kommende 5 år.
Denne proces har allerede omfattet udarbejdelsen af et første strategioplæg og afholdelsen af en intern workshop i bestyrelsen. Ligeledes er der af sekretariatet gennemført strukturerede interviews af en række eksterne interessenter, hvor de foreløbige konklusioner allerede foreligger nu.
Transparency International Danmark vil gerne afslutte denne strategiproces med afholdelsen af et strategi seminar,  og vi har brug for dine inputs! Derfor inviteres et begrænset antal ineressenter til:
Transparency International Danmark Strategi Seminar
Tirsdag d. 23 Oktober kl 16-20
Grundtvigsstuen, Vartov
Farvergade 27, 1463 København K
Programmet byder både på en introduktion til Transparency International Danmarks visioner samt debatter om de enkelte strategiske prioriteter for 2015.
Læs det fulde program her
Hvis du har lyst til at præge vores fremtidige arbejde, skal du tilmeld dig her: send en email til acgarde@transparency.dk senest d. 18. Oktober.

Scroll to Top
Transparency International Danmark