TI-DK følger tæt med i Bitten-sagen

TI-DK følger tæt med i sagen om den tidligere ansatte hos Frederiksbergs Kommune, Bitten Vivi Jensen, der skal i retten for at have viderebragt oplysninger til en journalist omkring syge, der blev sendt i arbejdsprøvning, og den generelle behandling af ledige.

Den tidligere ansatte har tilkendegivet at tage 100 sagsakter med hjem privat som bevismateriale. Kommunen meldte hende til politiet for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger og for at have misbrugt sin stilling.

Du kan læse mere om sagen her.

Nu har TI-DK udtalt sig om sagen og om hvorfor, sagen er særligt interessant:

Spørgsmålet bliver, hvorvidt offentlighedens interesse for disse forhold vejer tungere end borgernes ret til fortrolighed. Det fremstår jo som om, at Bitten Vivi Jensen kun har haft gode intentioner i forhold til de borgere hvis oplysninger, hun viste til journalisten. Derfor kan denne sag være med til at afklare balancen omkring de to forhold“, siger Natascha Linn Felix til A4nu.

Det er nemlig TI-DK’s holdning, at dommen kan ændre på, hvordan man vil se på offentlige ansattes pligt til at råbe op, hvis de ser noget, de synes er forkert:

Det er ekstremt vigtigt i vores øjne, at man forsat skal kunne ytre kritik af sin arbejdsgiver, og at man ikke skal kunne dømmes for det, men på den anden side må det her heller ikke give en frygt for at udlevere sine informationer til offentlige instanser“, siger hun.

Læs mere om TI-DK’s formands udtalelse i artiklen her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark