TI-DK med opfordring til borgmestre og regionsrådsformænd

Transparency International Danmark opfordrer borgmestre og regionsrådsformænd til særlig opmærksomhed på at forebygge risikoen for bestikkelse.

D. 29. marts opfordrede Transparency International Danmark (TI-DK) Folketingets Retsudvalg til at vedtage en ændring af L157, således at denne også omfatter korruption. Som resultat af lovforslaget vedtog Retsudvalget, at loven nu også omfatter reglerne om bestikkelse (Straffelovens §§ 122, 144 og 299, stk. 2). Brevet om ændringsforslaget kan tilgås her. 

I forlængelse af ændringen af straffeloven har TI-DK d. 3. marts udsendt et brev til samtlige borgmestre og regionsrådsformænd med en opfordring til særlig opmærksomhed på at forebygge risikoen for bestikkelse i forbindelse med udmøntningen af aftalen om fremrykning af anlægs- og renoveringsopgaver som en del af indsatsen for at holde hånden under økonomien i den økonomiske krise, der er fremkaldt af nedlukningen af Danmark.

Brevet kan læses nedenfor:

Kære borgmestre og regionsrådsformænd

Vi skriver til jer for at opfordre til særlig opmærksomhed på at forebygge risikoen for bestikkelse i forbindelse med udmøntningen af aftalen om fremrykning af anlægs- og renoveringsopgaver som en del af indsatsen for at holde hånden under økonomien i den økonomiske krise, der er fremkaldt af nedlukningen af Danmark som følge af covid-19.

Historisk og globalt set er samfund, i krisetider hvor mennesker og virksomheder er økonomisk pressede på deres eksistens, særligt sårbare overfor svindel, magtmisbrug og korruption af enhver art. Mennesker tvinges til at gøre ting, som de normalt ikke vil gøre for at overleve.

I Danmark har vi generelt en sund og god kultur i det offentlige, og hvis nogen forsøger at bestikke embedsmænd, bliver de afvist og anmeldt. Men ingen er immune. Og vi har desværre også set eksempler på det seneste, som viser, at der også i Danmark er ”brodne kar”. Det er særligt indkøbsområdet og bygge- og anlægsområdet, der er særligt sårbare. Konkurrencen er hård, og i den private sektor er der andre normer for, hvordan man samarbejder med og plejer kunderelationer.

I har forventeligt allerede i dag gode procedurer, der skal forebygge korruption. Så dette handler ikke om, at der skal indføres nye regler eller nye forretningsgange. Men om at have særligt opmærksomhed på, at de bliver fulgt. Det kan f.eks. være reglerne om, at der altid skal fire øjne på indgåelse af kontrakter og efterfølgende betaling.

Det vil ikke være unaturligt, at I særligt er opmærksomme på at opgaverne skal gå til mindre lokale håndværksmestre, da det typisk er dem, der er særligt hårdt ramt. Nogle af opgaverne vil måske endda være under udbudsgrænserne. Der vil det være en særlig god ide, at de ansvarlige udvalg har en drøftelse herom, herunder at der er fuld åbenhed og transparens om, hvilke opgaver der er tale om, og hvem der har fået dem. På den måde sikrer vi, at vi også fortsat har den gode kultur i Danmark.

Folketinget vedtog netop i går en ændring af straffeloven, hvor straffen bl.a. for overtrædelse af reglerne om bestikkelse er blevet skærpet i forbindelse med de mange hjælpepakker. Der er dermed også sendt et klart politisk signal.

Vi takker for jeres indsats for at Danmark kommer sikkert igennem denne krise og ud af den. Der skal vi fortsat være et sundt samfund, også når det kommer til et lavt niveau af korruption.

Med venlig hilsen

Formand Natascha Linn Felix & næstformand Jesper Olsen.

Scroll to Top