TI-DK opfordrer Folketingets Retsudvalg til at vedtage ændringsforslag

 

TI-DK opfordrer i dag i et brev Folketingets Retsudvalg til at støtte en ændring af L157, således at loven også omfatter bestikkelse. Vi mener, at ændringen er vigtig, fordi samfund er særligt sårbare overfor korruption i krisetider.

Læs brevet her eller nedenfor.

 

Brev til Folketingets Retsudvalg

Folketingets retsudvalg skal i morgen afgive betænkning over L157. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre udvalget til at støtte et ændringsforslag om, at loven også omfatter reglerne om bestikkelse (Straffelovens §§ 122, 144 og 299, stk. 2). (Svar på spørgsmål 14, stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)).

Globalt og historisk set er samfund i krisetider, når mennesker og virksomheder er desperate og pressede på deres økonomi og eksistens, særligt sårbare over for korruption. Derfor opfordrer Transparency International overalt i verden regeringer og parlamenter til at have særlig opmærksomhed på disse problemstillinger i den krise, verden er kastet ud i.

Der er i de seneste uger vedtaget store hjælpepakker, og der er indgået aftaler med kommuner og regioner om at fremrykke anlægs- og renoveringsopgaver for at få gang i økonomien igen. Det er godt og positivt. Samtidig ved vi erfaringsmæssigt, at indkøb og anlæg er nogle af de områder, der er særligt sårbare. Det er vigtigt, at vi har særlig opmærksomhed på det, sådan at vi ikke får en adfærd, som vi heldigvis sjældent ser – bl.a. på baggrund af den gode kultur om tillid og god adfærd i det offentlige, som vi har i Danmark. Det må vi ikke sætte over styr.

Straf er ikke det eneste redskab. Det er endnu vigtige at forebygge. Vi vil derfor eksempelvis i den kommende uge skrive til samtlige borgmestre og regionsrådsformænd med en opfordring til at give dette særlig opmærksomhed i det kommende år. I den forbindelse er signalet fra Folketinget ved at vedtage dette ændringsforslag af særlig stor betydning.

Scroll to Top
Transparency International Danmark