Transparency International Danmark hilser EU kommissionens første antikorruptions rapport velkommen

EU kommissionens første anti-korruptions rapport, der inkluderer en analyse af anti-korruptionstiltag i den offentlige sektor i alle 28EUflagmedlemslande, blev offentliggjort i dag den 3/2 2014. Det er den første samlede rapport fra Kommissionens side. Næsterapport vil blive fremlagt om 2 år.
Rapporten er baseret på allerede fremlagte rapporter fra især OECD, Europarådet og TI Danmark, og fremkommer derfor som sådan ikke med noget nyt. Kommissionen har i stedet taget den kritik som tidligere er blevet fremlagt af TI til sig – hvilket i sig selv er glædeligt.
Disse punkter er:

  • Manglende beskyttelse af whistleblowers
  • Manglende gennemsigtighed i partifinansieringen
  • Manglende ihærdighed i efterforskningen af eksisterende sager

TI finder det beklageligt at rapporten udelukkende bygger på allerede eksisterende rapporter og håber at Kommissionens egen efterforskningsenhed vil blive inddraget i udarbejdelsen af næste rapport som skal publiceres i 2015.
Overordnet konkluderer rapporten at de europæiske lande bør gøre mere for at forhindre korruption og for at genoprette tilliden til regeringer. Rapporten identificerer flere systematiske problemer i det manglende fokus på interesser mellem politikere og private firmaer, især i forbindelse med partistøtte.
Korruption bliver ikke stoppet af nationale grænser og EU bør derfor arbejde på en fælles strategi for at håndtere truslen mod de nationale markeders integritet. Desuden er der behov for en fælles lovgivning på whistleblowerområdet der i øjeblikket er mangelfuld i langt de fleste EU-lande, herunder Danmark. Rapporten formår desværre ikke at fremsætte detaljerede anbefalinger til hvordan en sådan lovgivning kunne se ud, eller hvordan adgang til information for potentielle whistleblowers kan gøres lettere.
Læs mere her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark