Transparency International Danmark søger ny studentermedhjælper

Kunne du tænke dig at arbejde for en NGO, som kæmper for en god sag? Så har Transparency International Danmark studiejobbet til dig!

Da den ene af vores studenter skal undersøge nye græsgange i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, søger vi nye kræfter. Transparency International Danmark (TI-DK) er den danske afdeling af Transparency International, og vores eksistensberettigelse er kampen mod korruption og for transparens og integritet. Selvom Danmark i en international kontekst kan anses som forgangsland på området, er det ikke anledning til at læne sig tilbage. Det eksemplificerer Mink-sagen og sagen i Fredericia Kommune, hvor utilstrækkelig gennemsigtighed har fået omfattende konsekvenser. Vi oplyser om konsekvenserne af korruption og arbejder bl.a. for at forbedre reglerne for privat partistøtte og lobbysime, og for at øge opmærksomheden på en ambitiøs implementering af whistleblowerordninger, som skal komme korruption til livs. Til efteråret er vores primær fokus på at øge åbenheden hos kommuner og regioner, og politikerne heri.

Som studentermedhjælper i TI-DK kommer du til at spille en central rolle i vores arbejde, da vi er en lille organisation bestående to studentermedhjælpere og en frivillig bestyrelse. Udover at få ansvaret for organisationens generelle drift og administration, vil du få mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver.

Følgende er eksempler på generelle opgaver

 • Bestyrelsesbetjening (deltage i bestyrelsesmøder, dagsorden, referat og logistik omkring møderne)
 • Besvare henvendelser til sekretariatsmailen (høringsinvitationer, henvendelser fra fællessekretariatet i Berlin og andre TI afdelinger, borgerhenvendelser mm.)
 • Skrive nyheder til hjemmesiden
 • Skrive og udgive vores nyhedsbreve
 • Opdatere og vedligeholde vores hjemmeside
 • Assistere koordinationen af arbejdet i frivillig-gruppen og dets aktiviteter
 • Assistere bestyrelsen med opgaver (fx deltage i udarbejdelse af rapporter, dataindsamling, forberede aktiviteter)
 • Vedligeholde medlemsdatabasen og opkræve kontingenter

Jobbet kommer med masser af ansvar og frihed. I det daglige refererer du til foreningens formand og næstformand for sparring, men da de har fuldtidsjob ved siden af, kræver det samtidig, at du er typen, der selv kan træffe beslutninger og ikke skal have instrukser for at kunne arbejde effektivt og struktureret.

Om dig:

 • Du læser på en videregående uddannelse
 • Du interesserer dig for korruptionsspørgsmål
 • Du er god til at tage initiativ, trives med høj grad af selvstændighed og arbejder struktureret
 • Du har gode skriftlige formidlingsevner
 • Du er god til at kommunikere og har lyst til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Du besidder gode engelskkundskaber. Nogle af vores aktiviteter sker i samarbejde med hovedkontoret i Berlin og afdelinger i andre lande
 • Du er fortrolig med Office-programmer og kommer til at arbejde med vores udadvendte platform til hjemmeside og mailudsendelser (WordPress og MailChimp)
 • Har du erfaring med SoMe er det et plus men ikke et krav 

Hvad får du?

 • Du bliver en del af et hold ildsjæle, som brænder for sagen og har stor viden på området.
 • Et indgående kendskab til NGO-arbejdet i Danmark og forståelse for at arbejde som del af en global bevægelse med en fælles strategi.
 • Et tæt samarbejde med ledelsen i organisationen – du er tæt på beslutningerne og har stor medindflydelse.
 • Viden om både nationale og internationale problematikker relateret til korruption.
 • Mulighed for at skrive bacheloropgave eller speciale i samarbejde med organisationen og trække på bestyrelsens erfaring og faglighed.
 • Erfaring med kommunikationsarbejde.
 • Solide administrative kompetencer.

Kontoret ligger på CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg. Hvor meget man ønsker at benytte sig af kontoret er op til dig selv og din kollega.

Yderligere oplysninger?

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte en af TI-DK’s sekretariatsmedarbejdere:

Rosa Bisgaard, mobil: 27222191; e-mail: rbisgaard@transparency.dk

Oliver Kofod Nørgård, mobil: 22791586; e-mail: onorgard@transparency.dk

Tjek også hjemmesiden: www.transparency.dk

Stillingen er med start 1. september 2021 og er normeret til gennemsnitligt 10 timer pr. uge.

Din ansøgning:

Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning samt et CV senest søndag d. 15. august 2021 kl. 12:00 til sekretariatet@transparency.dk med emne: Studentermedhjælper.

Der afholdes to samtalerunder, første runde bliver online på Teams og anden runde bliver fysisk. Samtalerne forventes afholdt i uge 34 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Rosa, nuværende studentermedhjælper

Det tager jeg med videre

Som studentermedhjælper I Transparency International Danmark får man ansvar for en bred vifte af opgaver. Det betyder, at der er stor variation i arbejdet, og at man opbygger kompetencer indenfor en lang række forskellige områder.  

Jeg har fx fået indblik i, hvordan man som lille organisation bedst udnytter sine ressourcer i arbejdet med politisk interessevaretagelse. Ligeledes har jeg fået indblik i processer, fordele og ulemper ved at arbejde i en NGO, som er en del af en større international organisation.  

Derudover har jeg lært, hvordan man bedst arbejder med politisk kommunikation, som adskiller sig betydeligt fra den akademiske standard, man følger på universitetet. Politisk kommunikation er en central del af arbejdet, og vi drøfter på ugentlige møder, hvordan vi bedst kommunikerer via forskellige kanaler. I den forbindelse har jeg også fået erfaring med hjemmesideredigering.  

Organisationens begrænsede størrelse betyder, at arbejdet kommer med et stort ansvar, idet man i høj grad selv må vurdere, hvilke opgaver, der skal prioriteres. Det kræver således en høj grad af selvstændighed, men det implicerer også, at der er stor tillid og fleksibilitet i arbejdet. Ligeledes betyder det, at man bliver stillet overfor opgaver, som man ikke nødvendigvis ville blive betroet på større arbejdspladser. Fx bidrog jeg til udarbejdelsen af en rapport, som evaluerede, hvorvidt Danmark lever op til forpligtelser om anti-korruptionstiltag.  

Endelig er jeg blevet klog på selve emnet, korruption, og fået indgående forståelse for, hvorfor det er så centralt at forebygge magtmisbrug. Som følge af TI-DK’s løsningsorienterede tilgang har jeg fået indblik i, hvordan dette tricky emne kan adresseres. 

Scroll to Top
Transparency International Danmark