Virksomheder rækker hånden ud til Udenrigsministeriet i kampen mod korruption

 01-10-2015 Mødet med bestikkelse, smørelse og ugennemsigtige procedurer er hverdagen for flere danske virksomheder, når de opererer på de nye vækstmarkeder. De rækker nu hånden ud til Udenrigsministeriet med et konkret forslag om bekæmpelse af smørepenge.
DI konference 18-09-2015
Når de danske virksomheder bevæger sig ud på de internationale markeder, bliver de ofte mødt med kravet om en lille ekstra gave, et økonomisk tilskud eller en belønning, for at modtage den ydelse de ellers har ret til. Typisk anses det som en slags ’tak for besværet’.
Smørelse eller ’facilitation-payment’ er ordet som betegner disse krav. Og desværre er praksissen udbredt i mange lande. På den fælles konference som Transparency International Danmark, CBS og Dansk Industri afholdt fredag den 18. september med 100 deltagere, udtrykte flere store danske virksomheder og NGO’er frustration over dette. De ønsker at tage til genmæle og modsætte sig disse uformelle krav. Spørgsmålet er bare hvordan det kan gøres, uden at hver virksomhed står alene med udfordringen.

Konkret forslag til Udenrigsministeriet om fælles aktion
Paneldebatten sidst på dagen kom med et konkret forslag. Det var efter en morgensession, hvor der blev diskuteret øget transparens, brug af “Big Data” og nye teknologiske løsninger til bekæmpelse af korruption. Herefter var det workshoptid. Alle deltagerne blev delt op på to spor og diskuterede udfordringer med forskellige kulturelle opfattelser af korruption, due diligence, whistleblowing, træning af medarbejdere og meget andet relateret til opbygning af et værn mod anti-korruption.
De to workshop gjorde det klart, at danske virksomheder gerne vil betale for god service. Men det skal foregår transparent og efter bogen. Det er desværre ikke altid tilfældet i en lang række af de lande danske virksomheder i stigende grad opererer på.
På den baggrund lagde Ken Graversen, leder af Danfoss’ compliance-indsats, pres på Udenrigsministeriet i konferencens afsluttende paneldebat, for i fællesskab at tage hånd om problemet med facilitation payment. Og han mødte bred opbakning fra andre virksomheder og NGO’er, som tilsluttede sig Danfoss’ forslag.
Konkret går Danfoss’ forslag ud på, at virksomheder indsamler dokumentation om hvor, hvornår og hvordan de betaler eller udsættes for pres for at betale facilitation payment. Denne dokumentation kan deles med Udenrigsministeriet, som efterfølgende kan tage dialogen med de lokale myndigheder, for at få stoppet den ulovlige praksis. For det er i bund og grund ulovligt både at modtage og betale facilitation payment. Men den danske straffelov er ikke helt klar i spyttet på dette punkt, og lader det være op til den kulturelle kontekst hvorvidt det er strafbart for en dansk virksomhed eller organisation at betale små-beløb til embedsmænd i udlandet for noget de i forvejen har ret til. Og det er netop denne uklarhed som reelt vil gøre det muligt fra officiel dansk hånd at tage fat om problemet. Spørgsmålet er så bare om Udenrigsministeriet vil gribe bolden fra virksomhederne og søsætte operation Bekæmp facilitation payment.

Scroll to Top