Virksomheders bidrag til politiske partier – det gode eksempel

23-04-2015 Flere virksomheder og organisationer giver bidrag til politiske partier – men hvordan gør man det på en etisk forsvarlig måde? Rockwool deler deres erfaringer

Rockwool

Der er fastlagt regler for, hvornår de politiske partier skal informere om donorer, men der er ingen regler for, i hvilket omfang donorer skal rapportere om deres bidrag. Koncernen Rockwool International A/S giver bidrag til politiske partier, og har efter forespørgsel delt deres principper.

I forbindelse med debatten om virksomheders og organisationers bidrag til politiske partier, har foreningen af Kritiske Aktionærer op til forårets generalforsamlinger bedt selskaber, som støtter politiske partier om at oplyse om størrelse og fordeling af disse bidrag. Transparency International Danmark ser åbenhed på dette område som særdeles vigtigt for den politiske debat.

Thorkild Diness Jensen, direktør, Investor Relations og Corporate media DK, skitserer hovedlinjerne for den støtte, Rockwool givet de seneste år, således:

“Partistøtten gives til partier, der bidrager konstruktivt til samfundsudviklingen på områder, der er af interesse for vores udviklingsmuligheder i Danmark. Selskabet ønsker gennem dialog med det politiske miljø at stimulere interessen for og kendskabet til relevante felter, som er af væsentlig betydning for selskabets strategiske kurs og dets mulighed for at skabe værdi for aktionærerne.

“Det er bestyrelsen, der tager beslutning om tildeling

“Samlede beløb for de seneste år i DKK:

2011: DKK 79.999

2012: DKK 20.000

2013: DKK 20.000

2014: DKK 59.997

“S, V, K og R har modtaget gennem årene, og selskabet vil også i 2015 donere til disse partier. Det samlede beløb vil i 2015 være ca. DKK 80.000 fordelt ligeligt mellem partierne

“Omkostningerne selvangives i overensstemmelse med de danske fradragsregler, hvor der ikke er hjemmel til at foretage et skattemæssigt fradrag.

“Det er koncernens princip ikke at give donationer til politiske partier uden for Danmark.”

I Transparency International Danmarks opfattelse er det en sober beskrivelse, og bidraget har en størrelse, hvor det snarere understøtter den politiske proces end tilstræber at skævvride valgresultatet. Generelt ser vi, at de selskaber, som har en høj etisk profil, også på dette område markerer sig ved enten ikke at yde bidrag til politiske partier eller oplyser om det.

Scroll to Top
Transparency International Danmark