Whistleblowerordninger er et nødvendigt supplement til en tillidskultur

P4 Østjylland satte mandag fokus på whistleblowerordninger, hvor bl.a. formand for Transparency International Danmark (TI-DK) Jesper Olsen medvirker.

Sidste år vedtog EU et whistleblowerdirektiv, som alle medlemslande skal implementere inden d. 17. september 2021. Det indebærer bl.a., at kommuner med mere end 10.000 borgere og virksomheder med mere end 50 ansatte skal indføre whistleblowerordninger.

Fagorganisationen Lederne er dog kritiske overfor EU-direktivet og frygter, at effekten af whistleblowerordninger vil være lille i forhold til den ressourcemæssige byrde, det vil pådrage virksomheder. Derudover er bekymringen, at whistleblowerordninger vil reducere den relativt høje grad af tillid mellem medarbejder og ledelse, der generelt hersker i danske virksomheder. Også virksomhedsejere stiller spørgsmålstegn ved effekten af whistleblowerordninger.

TI-DK glæder sig over EU’s whistleblowerdirektiv, fordi det i højere grad vil ensrette de forhold, der gælder, hvis man ønsker anonymt at videregive eventuelt dubiøse informationer. Udover større ensretning af procedurerne for whistleblowere, vil EU-direktivet også overskueliggøre, hvilke regler whistleblowere kan forvente at være beskyttet af. Formand for TI-DK Jesper Olsen påpeger dog, at whistleblowerordninger bør betragtes som et supplement til en god tillidskultur i virksomheder. Ideelt fordrer en stærk tillidskultur, at medarbejdere først og fremmest henvender sig til ledelsen ved mistanke om uregelmæssigheder. Men det er utopisk at forvente en tilstrækkeligt stærk tillidskultur alle steder. I disse tilfælde er whistleblowerordninger, hvor man kan henvende sig til instanser udenfor ledelsen, vigtige for at sikre, at medarbejdere ikke holder sig tilbage, hvis de er i besiddelse af viden om uhensigtsmæssige forhold. En nylig undersøgelse fra DJØF viser da også, at omkring 10 pct. af danskerne på arbejdsmarkedet mener at have oplevet ting på deres arbejdsplads, som afveg fra reglerne (læs mere her). Hvis medarbejdere ikke har mulighed for at reagere herpå, risikerer det at være underminerende for tilliden i virksomheden. Derfor bør virksomhedsejere anse whistleblowerordninger som et gavnligt værktøj.

I Odder Kommune vedtog et enigt byråd i sidste uge at indføre en whistleblowerordning fra 1. oktober, og også Randers og Horsens kommuner har allerede whistleblowerordninger. I JYSK implementeredes sidste år en whistleblowerordning, som virksomheden netop har valgt at udvide, så den favner endnu bredere. Målet er ikke, at whistleblowerordningen skal erstatte de traditionelle kommunikationskanaler, men den skal eksistere som en sidste udvej, hvis en medarbejder føler sig nødsaget hertil.

Sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste og mulig ulovlig dataudveksling med den amerikanske efterretningstjeneste NSA er et af de seneste eksempler på en potentielt alvorlig sag, der er kommet frem i lyset via whistleblowing.

Hør meget mere om det og få uddybet ovenstående synspunkter i udsendelsen her. Formand for TI-DK Jesper Olsen medvirker 1 time og 40 minutter inde i udsendelsen.

 

Scroll to Top