Udviklingsbistand bør være en prioritet i finansloven for 2021

Transparency International Danmark opfordrer i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger udviklingsordførerne til fortsat at prioritere udviklingsbistand i finansloven for 2021. Udviklingsbistand udgør en vigtig del af den danske indsats for korruptionsbekæmpelse, da det bidrager til understøttelsen af stærke og effektive institutioner.

Det bekymrer, at det forslag til finanslov for 2021, som regeringen har fremlagt, ikke eksplicit prioriterer demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder. Danmark har tradition for at støtte god regeringsførelse ude i verden. Det ville være ærgerligt at sætte kampen mod korruption og ustabilitet over styr, når vi har muligheden for at lede ved eksemplets magt.

Læs brevet her

Scroll to Top