20 danske virksomheder + 4 CBS elever + 1 topkarakter = TI's seneste rapport om dansk erhvervsliv

12/06/2014 – Projektet blev lanceret på CBS i dag og udløste et 12-tal til de fire CEMS-studerende, som har udarbejdet rapporten i samarbejde med Transparency International. 

Transparency in Corporate Reporting bygger på Transparency Internationals tidligere undersøgelser af virksomheders transparens. Rapporten er baseret på undersøgelser af de tyve største danske virksomheders offentligt tilgængelige informationer om anti-korruptionstiltag, selskabsstruktur og land-til-land rapportering. Den danske udgave er lavet i samarbejde med TI Danmark, TI Berlin og en gruppe af fire CEMS studerende fra CBS. De fire studerende, Tomas, Verena, Ines og Vladimir, blev tildelt et 12-tal for opgaven og Transparency var stolte af, at kunne invitere dansk erhvervsliv indefor til champagne og lancering på CBS i dag.
Du kan se Transparency in Corporate Reporting her for at få indblik i, hvor danske virksomheder ligger stærkt – og hvor de kan blive bedre – i forholdt til selvrapportering. (NB! Rettelse: Det fremgår fejlagtigt af rapporten, at Chr. Hansen Holding A/S ikke er medlem af UN Global Compact. Chr. Hansen Holding A/S har været medlem af UN Global Compact siden 2009)
 


Transparency International Danmark og CBS inviterer til lancering af vores nyeste rapport om transparens

07/06/2014 – Den 12. juni 2014 lancerer Transparency International Danmark en rapport om selskabers transparens i rapportering baseret på 20 af de største danske virksomheders hjemmesider. Vi inviterer til gå-hjem-møde om rapporten på CBS
Vores rapport præsenterer en grundig analyse af offentlig tilgængelig information og det er vores håb at den fremover kan bidrage til mere transparens  i virksomheders kommunikation og politik på anti-korruptionsområdet.
Firmaer der offentliggør relevant information om anti-korruptionspolitik, træning af medarbejdere på området og strategi til at undgå bestikkelse er med til at bekæmpe korruption. Vores rapport konkluderer, at der er behov for større transparens på området.
Arrangementet afholdes i samarbejde med CBS, Institut for Regnskabsvæsen:
Solbjerg Plads, lokale  i lokale SPS 08 Nykredit Aud.
Torsdag  den 12. juni kl. 15-17.
Solbjerg Plads ligger lige ved Frederiksberg Metro-station, hvor der også er en P-kælder.
Vi byder på lidt forfriskninger og programmet vil indeholde en præsentation af rapporten og dens konklusioner samt andre indlæg fra Transparency International og CBS. På mødet udleveres til deltagerne et eksemplar af rapporten og du vil også få mulighed for at spørge ind til, hvordan danske virksomheder adskiller sig fra andre europæiske virksomheder samt mødet det team, som har stået for analysen.
Deltagelse er gratis, men du bedes tilmelde dig med mail til sekretariatet@transparency.dk af hensyn til planlægningen. Velkommen!


Scroll to Top
Transparency International Danmark