Mere om lanceringen af ny TI rapport om transparens i de største danske virksomheder

13/06/2014 – Læs mere om lanceringen og resultaterne af rapporten, der i dag trak opmærksomhed fra Børsen.  

Som vi skrev om igår, præsenterede Transparency International Danmark (TI-DK) d. 12. juni en rapport, der undersøger de 20 største danske virksomheders offentligt tilgængelige information om anti-korruption, ejerforhold og rapportering om aktiviteter på landeniveau. Rapporten er udarbejdet af fire CBS studerende ud fra TI’s internationale standardmetode, som blandt andet også er anvendt til rapporter om de største norske og svenske virksomheder.
Mødet samlede 35 personer, hvoraf en stor del repræsenterede virksomheder, som deltog i undersøgelsen. I sin introduktion takkede TI-DK formand, Knut Gotfredsen, de studerende og CBS for samarbejdet samt PFA og IFU for økonomisk støtte. Han fremlagde desuden et oplæg fra Barbara Kowalczyk-Hoyer fra TI-hovedkvarteret i Berlin om TI’s internationale ”TRAC” projekt (Transparency in Corporate Reporting). Det har kørt siden 2008 og vil i en nær fremtid blandt andet færdiggøre en rapport om verdens største virksomheder.
PhD studerende, Morten Hove Henriksen, redegjorde for, hvordan øget transparens og korruptionsbekæmpelse over de seneste 15 år er blevet en vigtig, international forretningsparameter og nu er indlejret i internationale organisationers standarder, herunder FNs Global Compact.
Resultater
Teamet bag rapporten fremlagde resultater og metode og lagde op til diskussion. Rapporten konkluderer at danske firmaer placerer sig godt sammenlignet med andre europæiske lande, og at de generelt er gode til at afrapportere og prioritere anti-korruptions programmer og transparens i organisatoriske forhold, mens afrapportering af landetransaktioner ikke helt er på niveau med aktuelle globale tendenser.
I en fyldig artikel om rapporten i Børsen 13.6.14 lægges der vægt på ”at danske virksomheder stadig har noget at lære, når det gælder skattebetaling og indsatsen mod korruption”. Et par af de lavest rangerende af de 20 virksomheder udtrykker ærgrelse over placeringen på baggrund af, hvad de opfatter som en omfattende indsats for transparens og anti-korruption. Men de vil nu overveje øget offentliggørelse af deres praksis.
Metode
Der var diskussion af metodens tilstrækkelighed, når den bygger på ”selvangivelse”, mellem standpunkter som  lagde vægt på, at virksomheder ikke vil angive forkerte oplysninger, og at man vil angive et positivt billede, som ikke nødvendigvis følges i praksis. En virksomhed mente desuden, at man burde lægge mere vægt på, hvordan den interne politik kommunikeres udadtil.
TI-DK ønsker at rapporten kan bidrage til større transparens og dermed mindske korruptionsrisiko i Danmark og globalt. Med anti-korruptionstræning til medarbejdere og offentligt afstandtagen til korruption sender virksomheder et vigtigt signal om, at god forretningsskik kræver transparens, ikke bestikkelse.
Rapporten kan du se, ved at klikke på linket her. Du kan altid søge mere information om transparens her på vores hjemmeside og på Transparency.org.
(NB! Rettelse: Det fremgår fejlagtigt af rapporten, at Chr. Hansen Holding A/S ikke er medlem af UN Global Compact. Chr. Hansen Holding A/S har været medlem af UN Global Compact siden 2009)

Scroll to Top
Transparency International Danmark