13. august 2015

Tiltale: socialrådgiver bedraget kommune for 2 mio. kroner

13-08-2015 I Rudersdal Kommune er en sag om korruption også kommet frem – her er en kommunal medarbejder tiltalt for at have ført 2 mio. fra kommunens budget over i hendes mands firma Opdatering: Socialrådgiveren har nu fået en dom på et års fængsel for embedsmisbrug og bedrageri – læs mere i bunden af artiklen. Socialrådgiveren er tiltalt for embedsmisbrug og bedrageri, som skulle være foregået mellem april 2012 og februar 2013. I denne periode skulle medarbejderen angiveligt have maskeret fakturaer som kommunale udgifter, men i virkeligheden have ladet pengene gå direkte ind i hendes mands el-installationsfirma. Ifølge anklager har den tiltalte fået overbevist en administrativ medarbejder i kommunen om, at hun som socialrådgiver havde ret til at godkende og underskrive bevilling af ydelser i henhold til servicelovens paragraffer om ydelser til børn med særlige behov. På den måde kunne socialrådgiveren fabrikere fakturaer uden at de skulle igennem systemet.

Tiltale: socialrådgiver bedraget kommune for 2 mio. kroner Læs videre »

Korruption i indkøb af passystemer til kommuner

13-08-2015 En række sager om offentlig korruption er kommet for dagen i løbet af sommeren, blandt andet i Høje-Taastrup Kommune, hvor en medarbejder gjorde sig inhabil – med kommunens tilladelse I 2010 skulle Høje-Taastrup kommune indkøbe et nyt passystem, da opgaven blev flyttet fra politiet til kommunernes borgerservice. Firmaet ScanTech kunne tilbyde et system og kontaktede den ansvarlige for området i kommunen. Hun blev tilbudt at lave nogle opgaver for ScanTech i sin fritid, naturligvis mod betaling – meget god betaling. I alt 100.000 kr. fik medarbejderen for hvad der synes at være arbejde af relativt beskedent omfang, bl.a. udfærdigelse af en brugervejledning på ca. 16 sider til systemet.

Korruption i indkøb af passystemer til kommuner Læs videre »

Scroll to Top