27 offentligt ansatte sigtes i bestikkelsessag

05-07-2016 I juni måned sigtede Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 27 offentligt ansatte for at have taget imod gaver fra privat it-virksomhed.corruption_tablet_cloud
Det vides endnu ikke om personerne er implicerede i den igangværende efterforskning af Atea-sagen, men ikke destomindre bør det tydeligvis fortsat resonere at denne form for opførsel ikke må accepteres her i Danmark. Gaverne har varieret i størrelsesorden fra 4 T DKK til 50 T DKK fortæller statsadvokaten. Blandt de sigtede er ansatte fra Forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, Københavns Kommune, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Udenrigsministeriet m.fl..

Hvis anklagerne viser sig at være sande, kan der ikke såes tvivl om ulovligheden af denne adfærd:

Ifølge straffelovens §122 gør ”den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten” sig skyldig i aktiv bestikkelse af personer i offentlig tjeneste eller hverv, hvilket kan straffes med bøde eller fængsel i op til 3 år.

Ifølge straffelovens §299 nr. 2 kan den som ”ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel” straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder.

Sagen tjener uden tvivl af afskrække andre fra at gøre ligeså, og mon ikke også det var noget vi havde brug for?

Scroll to Top
Transparency International Danmark