TOTAL frifindelse af medarbejder i Rudersdal kommune for korruption og bedrageri

07-07-2016 Østre Landsret frifandt den 22. juni 2016 en socialformidler (tidl. omtalt som socialrådgiver) fra Rudersdal kommune, som Lyngby ret idømte et års delvis ubetinget fængsel i august 2015. Hun blev her dømt for at have misbrugt sin stilling ved at have benyttet sin ægtefælles firma til vedligeholdelses arbejder på en ejendom, som kommunen havde lejet til sociale formål. Socialformidleren havde anket dommen fra Lyngby ret.
Landsretten nævner i sin ultrakorte begrundelse for frifindelen, at den sker ”efter en samlet vurdering af bevisførelsen”.
Rudersdal
I ankesagen er 10 centrale vidner afhørt, nogle på ny. Det fremgår af disses udtalelser, at Rudersdal kommune foretog omorganisering samt chefrokeringer indenfor fagområdet, ligesom der er modstridende forklaringer om hvorvidt der forelå kompetencebeskrivelser for medarbejderne, og hvorvidt der var travlhed i afdelingen. Flere nævner, at vedligeholdelsesarbejderne relaterer sig til en social sag med adskillige klager og bekymring for flere.
Set fra Transparency International Danmarks synsvinkel rejser sagen et væsentligt spørgsmål: Har kommunen haft så lidt orden i egen organisation og i egne procediurer, at medarbejderne har manglet klare retningslinjer, og derved blevet udsat for uretmæssigmistænkeliggørelse?

Scroll to Top
Transparency International Danmark