OFFENTLIGHEDSLOVEN PÅ LOVPROGRAMMET

Ændring af offentlighedsloven er fortsat på lovprogrammet. Det er dog sparsomt med informationer,regeringen giver. Det eneste er, at det handler om postlister, og at der fremsættes lovforslag til februar 2019.
– Det er uambitiøst af Folketingets partier, at den eneste ændring af offentlighedsloven, der lægges op til, handler om forsøget med postlister udtaler Natascha Linn Felix, formand i Transparency International Danmark.
Derimod lægges der ikke op til ændringer af §§ 23 og 24 – de regler der handler om kontakten mellem ministerier og folketinget og den såkaldte ministerbetjeningsregel.
Af de 221 lovforslag som regeringen har varslet at ville fremsætte i det kommende folketingsår, er de 73 – eller 33 pct. – resultatet af politiske forhandlinger og aftaler, der allerede er indgået.
– Det interessante ved det tal er, at dermed er en meget stor del af lovprocessen flyttet fra folketinget, hvor der er åbenhed om de politiske forhandlinger, til ministerierne hvor der med de to bestemmelser om samarbejdet med folketinget og ministerbetjeningsreglen, ikke er åbenhed oplyser Natascha og fortsætter:
– Det er ikke noget nyt. Det er en tendens, der har været igennem mange år. Men det betyder, at den indsigt i baggrundsmaterialet for ny lovgivning og muligheden for demokratisk debat inden og mens de politiske forhandlinger pågår, den bliver mere og mere lukket.
– Der er naturligvis behov for et fortroligt rum for politikere, når der skal indgås et kompromis. Men åbenhed om de faktuelle oplysninger i baggrundsmateriale og processen, kan der ikke være behov for at holde lukket. Tværtimod. Og politikerne ville slippe for dele af den årlige kritik af de mange høringer med alt for korte processer. Desuden bør alt være underlagt offentlighed når først et lovforslag er fremsat, slutter Natascha Linn Felix.
Scroll to Top
Transparency International Danmark