Nytter Transparencys indsats?

Transparency International Danmark var Equality Partner med Roskilde Festival 2018.
Vi har udarbejdet en rapport og en evaluering af, hvorvidt vores indsats på festivalen har haft en statistisk målbar effekt. Jesper Olsen, næstformand i organisationen, præsenterede resultaterne i dag på konferencen ‘Nordic Fight against Corruption’ på Københavns Universitet.

Læs hele rapporten her

Af vores analyse har vi fundet frem til, at samtlige af vores hypoteser finder empirisk støtte. Dvs. vores indsats på Roskilde Festival har rykket de adspurgte festivalgæsters holdning og syn på korruption. Det betyder, at gæster, der har været i kontakt med Transparency’s indsats på Roskilde gennem vores events, anså korruption for værende et større problem end de øvrige adspurgte gæster, der ikke havde været i dialog med os.

Herudover kan festivalgæster, som har været i kontakt med os, nævne flere typer af korruption og mener i højere grad at have været udsat for korruption i Danmark. Endelig anser folk, der har været udsat for vores indsats også korruptionsbegrebet for at være bredere og mere omfattende. Derfor mener vi, at vores indsats på Roskilde Festival 2018 har været gunstig for kendskabet til korruption og dets problematiske karakter for samfundet. Dette anser vi for vigtige trædesten i forståelsen af økonomisk ulighed, der netop var emnet for Roskilde Festival 2018.
Endnu engang tusind tak til Roskilde Festival 2018 for Equality Partnerskabet og alle vores frivilliges indsats på festivalen.

Scroll to Top
Transparency International Danmark