Større åbenhed omkring nedlukningen af Danmark

Transparency International Danmark ønsker større åbenhed om processen i forbindelse med nedlukningen af Danmark.

For eksempel er det ikke tydeligt, hvilke myndighedsanbefalinger regeringen byggede sine beslutninger på. Selvom regeringen, med tilslutning fra eksperter, mener at have gjort det ”rigtige”, legitimerer det ikke den utilstrækkelige gennemsigtighed på området. Det er grundlæggende demokratiske spilleregler, at kunne stå til ansvar for de beslutninger man træffer overfor befolkningen.

Læs mere her

Scroll to Top
Transparency International Danmark