Åben virtuel generalforsamling i Transparency International Danmark den 18. marts kl. 16.00

Transparency International Danmark inviterer medlemmer, støttemedlemmer og interesserede til ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts kl. 16.00. Til generalforsamlingen fremlægges årsberetninger, årsregnskab og budget for 2021. Endelig vælger vi ny bestyrelse for det kommende år.

Generalforsamlingen er åben, så alle medlemmer og interesserede er velkomne til at deltage. Alle medlemmer med mere end 3 måneders anciennitet har stemmeret ved valget af ny bestyrelse. 

I årsrapporten i år kan du læse en kort refleksion fra hvert bestyrelsesmedlem om et korruptionsemne, de brænder for. For eksempel om FN’s Verdensmål, om hvorfor Danmark ligger nr. 1 i Corruption Perceptions Index, sextortion og Transparency International Danmarks Åbenhedspris.

I mailen fremgår dagsorden for generalforsamlingen, årsrapport samt budget for 2021. 

Forslag til dagsordenens punkt 7 (Indkomne forslag) skal skriftligt være fremsat over for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til bestyrelsen@transparency.dk.

Vedhæftede Årsregnskab er underskrevet af alle medlemmer af bestyrelsen med undtagelse af et medlem, som ikke deltog på bestyrelsesmødet d. 4. marts 2021. Den underskrevne version vil blive præsenteret på Generalforsamlingen.

Tid og sted
Torsdag d. 18. marts kl. 16.00.
Virtuelt på Teams.

Tilmelding
Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at besvare denne mail, hvorefter du vil få tilsendt en mail ca. en uge inden generalforsamlingen med et link til deltagelse.

Ønsker du at blive medlem af Transparency International Danmark forud for generalforsamlingen, kan medlemskabet oprettes her. Et individuelt medlemskab koster 400 kr. om året. Hvis du er studerende eller pensioneret koster et medlemsskab 200 kr. om året.
Har du spørgsmål eller forslag til generalforsamlingen, er du velkommen til at sende dem til sekretariatet@transparency.dk.

SU: 10. marts  

Vi glæder os til at se jer alle virtuelt!

På bestyrelsens vegne
Jesper Olsen
Formand
Transparency International Danmark

Scroll to Top