Årligt medlemsmøde – ny strategi

13-10-2015 TI’s årlige medlemsmøde (både for repræsentanter for 100 nationale chapters og for ca. 30 individuelle medlemmer) blev holdt ultimo august i Malaysia.
Udover selve medlemsmødet var der også regionale møder og møder for specialgrupper, bl.a. OECD-konventionen.
Et af de væsentligste emner på 2015 mødet var drøftelse og vedtagelse af en strategi for perioden 2020: ”Together against corruption”. Strategien er resultatet af en omfattende høringsproces globalt i TI. Ankerpersonen for processen var Elena Panfilova, som leder af TI i Rusland. Der er tre hovedemner: People and partners, Strong Movement og Enforcement, Justice and Prevention. Ønsket om at få ”Prevention” ind kom især fra de mindst korrupte lande, den såkaldte yellow-zone fordi de på verdenskortet i CPI er markeret med gul farve som mindst korrupte. Disse lande er bekymrede for, at man udelukkende fokuserer på retsforfølgelse og glemmer opbygning og vedligeholdelse af korruptionsfri institutioner.

Der var desuden ”normal” generalforsamling med godkende af regnskab og valg af bestyrelsesmedlemmer. TI’s regnskab for 2014 viser indtægter og udgifter hver på ca. 180 mio. kr. Langt størstedelen af indtægterne stammer fra donorer, primært regeringsaktører, f.eks. giver Danida således ca. 2,3 mio. kr. til vores globale organisation. Regeringsdonorerne er primært europæiske. På udgiftsiden anvendes ca. 80 mio. kr. til støtte til nationale chapters. Endvidere var der en meget fyldig rapportering om aktiviteter i forhold til målsætninger og planer.
AMM sluttede med vedtagelse af 3 resolutioner:

  • Bekæmpelse af skatteunddragelse og ulovlige pengestrømme (til denne resolution havde TI forinden fået ubetinget støtte fra den svejtsiske regering – så står verden ikke mere)
  • National forsoning bør ikke medføre straffrihed (aktuel udfordring i Tunesien, hvor der er risiko for at de formuer, som er tilvejebragt ved korruption ikke kræves tilbageleveret)
  • Korruptionsskandalen i Malaysia (værtslandet for mødet !!) bør efterforskes ordentligt og uden politisk indblanding

Udover den formelle dagsorden var det – som sædvanligt – meget inspirerende at mødes med kolleger fra hele verden , høre om deres projekter og udfordringer. Der blev fra vores side lavet aftaler med bl.a. de nordiske lande, Holland og Storbritannien om konkrete samarbejder.
Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at TI Grønland nu er et ”rigtigt chapter”. Vi ønsker TI Grønland tillykke med det.

Scroll to Top
Transparency International Danmark