Nye regler på vej for nødløgne (eller fravigelse af sandhedspligt)

12-10-2015 I gamle dage havde man et ordsprog: ”Der er tre slags løgne: Løgn, Forbandet løgn og Statistik”. Det lo man meget af dengang.
En ny betænkning til Folketinget lægger op til at en minister – efter rådføring med et ”organ” – kan fravige sin sandhedspligt, dvs. lyve. Betænkningen er lige afleveret til Folketinget, som skal beslutte det videre forløb. Bemærk, at formodentlig kun 5 af Folketingets 9 partier vil være repræsenteret i ”organet”.
Måske bliver den moderne version af ovenstående ordsprog: ”Der er tre salgs løgne: Almindelig løgn, Godkendt Nødløgn og Uautoriseret Nødløgn.” Det bliver en lakmus-prøve på Folketingets holdning til Integritet hvordan man vælger at implementere betænkningens anbefalinger.

Efter TI’s opfattelse vil det ordentlige udfald være, at en minister i ”organet” kan få lov til overfor Folketinget at oplyse, at han ikke kan fortælle hele sandheden. At indføre ”statsautoriserede nødløgne” vil erodere respekten for Folketinget og ministrene. Vi forstår naturligvis, at der kan være oplysninger, som ikke kan videregives til Folketinget f.eks. ud fra trusler mod statens sikkerhed o.l.
Se Justitsministeriets nyhed og betænkningen her.
Baggrund
Christiania-sagen handlede om et påtænkt besøg i Christiania for retsudvalget inkl. Pia Kjærsgaard. Da PET vurderede at der var en konkret sikkerhedstrussel (på grund af Pias deltagelse) så justitsminister Morten Bødskov sig nødsaget – sammen med departementschefen og en afdelingsleder – at ”opfinde” en begrundelse for at aflyse besøget. De påstod at Københavns politidirektør ikke kunne deltage den pågældende dag, hvilket ikke var sandt.
Som bekendt måtte Morten Bødskov gå af på grund af sagen, departementschefen blev senere deporteret til Kirkeministeriet, mens afdelingslederen endte som – landsretsdommer!
Der blev nedsat et udvalg bestående af 3 dommere som skrev en betænkning og sagen, og heri frikendte man alle tre involverede idet man opfandt og legaliserede begrebet: ”Nødløgn”. Betænkningen er kritiseret af mange eksperter på universiteter, men det er lidt op ad bakke at desavouere en (forhenværende) højesteretsdommer og to landsretsdommere.
Som følge af betænkningen efter Christiania-sagen nedsatte Folketinget et såkaldt Christiania-udvalg, der skulle sørge for, at ”begrebet nødløgn ikke findes i dansk retspraksis, og at ingen benytter sig af den metode igen”, som tidligere justitsminister Mette Frederiksen (S) formulerede det.
Den virkelige ”skurk” i selve Christiania-sagen var Annette Baastrup, folketingsmedlem for SF og formand for Retsudvalget. Det var hende, som overfor Morten Bødskov sagde, at hun ikke kunne slippe af sted med at fortælle Pia Kjærsgaard, at besøget måtte aflyses af årsager, som ikke kunne oplyses (nemlig PET’s vurdering af en konkret trussel, som var hemmeligtstemplet). Det var altså Annette Baastrup, som fremtvang at der blev konstrueret en ”nødløgn”.

Scroll to Top
Transparency International Danmark