Alt godt kommer fra EU- nu beskyttelse af whistleblowers!

Af: Marina Buch Kristensen, ansvarlig for whistleblowing i TI-DK
EU Kommissionen har i dag fremsat er forslag om beskyttelse af whistleblowere. Med den nye lovgivning indføres der sikre kanaler til indberetning, både inden for en organisation og til offentlige myndigheder. Desuden beskyttes whistleblowere mod afskedigelse, degradering og andre former for repressalier, og nationale myndigheder forpligtes til at oplyse borgerne og tilbyde offentlige myndigheder undervisning i håndtering af whistleblowere.

Det er lige den type lovgivningsinitiativ vi i Transparency Denmark har efterlyst i årevis. Men der har ikke været flertal i Folketinget for at skærpe whistleblower beskyttelse på trods af en lang række skandaler som f.eks. Luxleaks, Panama og Paradise dokumenterne eller de aktuelle afsløringer om Cambridge Analytica, som alle viser, at whistleblowere kan spille en vigtig rolle i afsløringen af korruption.
De 12 mia kr som er fosset ud af Skat, danmarkshistoriens største bestikkelsessag (Atea sagen) og anklager om kasketforvirring i Løkkefonden er blot nogle af de sager som har blotlagt, at vi ikke er så immune overfor uregelmæssigheder og korruption i Danmark, som vi gik og håbede.

Whistleblowere kan hjælpe med at afsløre, efterforske og sanktionere korruption og uregelmæssigheder. De gør det f.eks. muligt for journalister at varetage deres grundlæggende opgave som vagthund. Derfor bør whistleblowere ydes tilstrækkelig beskyttelse mod trusler og/eller repressalier. Borgere, der afslører ulovlige aktiviteter, bør ikke straffes pga. deres handlinger. Desværre er der mange, der for deres handling betaler med deres job, omdømme eller sågar helbred: 36 % af de arbejdstagere, der indberettede uregelmæssigheder på EU-plan, blev udsat for repressalier (global undersøgelse om forretningsmoral fra 2016). En dansk undersøgelse fra FTF viser også at over halvdelen af dem, som har haft mistanke om eller været vidne til økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen, valgte ikke at videregive oplysningerne til arbejdspladsen blandet fordi de frygtede konsekvenserne for ansættelsen og arbejdsforholdene.
Stort set alle nyere ændringer i de danske bestemmelser om korruption er et resultat af internationale forpligtelser. I 2014 fik vi i Danmark en obligatorisk whistleblower-ordning i den finansielle sektor, som resultat af et EU-direktiv. EU’s Hvidvaskningsdirektiv har også ført til en række danske stramninger mod hvidvask af penge. I Transparency er vi utrolig glade for at EU endnu engang har vist vejen. Og vi håber at den danske regering vil bakke op, når EU Kommissionens forslag engang skal til afstemning i Ministerrådet.

Scroll to Top
Transparency International Danmark