Nepotisme i Nordfyns og Kerteminde Kommune

TV2 Fyn har de seneste dage gravet en sag frem, om hvordan en centerleder og hendes mand, der er institutionsleder, har købt kurser ved søsteren i strid med loven.
Se indslagene hvor vores formand, Natascha Linn Felix, vurderer, at sagen er meget klar: “Der er sket et brud på habilitetsreglerne i forvaltningsloven. Det er helt tydeligt, at den her søster og svoger ikke burde have indgået kontrakter, burde ikke stå som modtager på fakturaer og burde ikke være en del af at rekvirere kurser fra nogen i deres familie, der er så tæt på.”
Hun uddyber endvidere: “Det er nogle rigtig vigtige regler at have for at sikre, at de offentlige penge – skatteydernes penge – bliver brugt på den bedste vare til den bedste pris. Det er for at sikre konkurrencelighed og for at sikre, at man ikke sidder i en privilligeret position og bruger statens penge på at forkæle sin egen familie. Derfor har vi reglerne om habilitet.” Se hele indslaget på nedenstående link og hvordan sagen af Transparency karakteriseres som nepotisme.
Se indslagene og læs mere om sagen her
 

Scroll to Top
Transparency International Danmark