TI-DK strategi 2023-2030

TI-DK lancere strategi for 2023-2030

Hvordan arbejder vi med korruption i et land, der har en selvforståelse af at det problem ikke eksisterer hos os? Det er et af de grundlæggende spørgsmål vi har prøvet at finde svar på i vores nye strategi.

Korruption plager generelt ikke vores hverdag som det gør i andre lande. Men intet land i verden er uden korruption, og Danmark har også sine udfordringer. I Danmark har vi en tendens til at negligere eller overse magtmisbrug, nepotisme, kammerateri og interessekonflikter, der ikke bliver godt håndteret.

Vi har med den nye strategi prøvet at fokusere vores arbejde. Det handler om oplysningsarbejde og at være til rådighed for danske medier, lobbyarbejde i forhold til at få systemet til at virke (eksempelvis offentlighedsloven, lov om partistøtte, manglende regler om lobbyisme og svingdørsansættelser) samt at se Danmarks rolle i den internationale kriminalitetsbekæmpelse herunder korruption.

Når vi omsætter strategien til konkrete handlinger, vil vi i det kommende år sætte stor fokus på brug af de mange midler til klima, militær og ikke mindst den fortsatte støtte til opbygningen af Ukraine med en kultur, hvor korruption ikke står i vejen for optagelse i EU.

I Danmark er vi en organisation bestående af et lille sekretariat og en frivillig bestyrelse. Det sætter klare grænser for vores kapacitet. Hvis vi skal nå vores målsætninger, og øge vores tilstedeværelse er vi nødsaget til at have ressourcer til aktiviteter samt at afholde de nødvendige udgifter hertil. De donationer, vi modtager i løbet af året, vores private medlemmer, og især vores støttemedlemmer udgør fundamentet for vores virke. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores arbejde kan du gøre her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark