Delegationsbesøg fra Korea

Hvorfor (hvordan) er Danmark gentagende gange fundet i toppen af korruptionsindexet?

Dette var titlen på det oplæg, TI-DK’s formand holdte for den sydkoreanske delegation, KPOA (Korean Public Organization Auditors). Sydkorea er arrangørerne for den næste IACC (International Anti-Corruption Conference), der blev afholdt i Danmark sidst. Derfor ønskede delegationen at høre om oplevelsen som vært for verdens største korruptionskonference. Først og fremmest ønskede de dog at lære mere om, hvorfor Danmark er opfattet som verdens mindst korrupte land.

Formanden for TI-DK, Natascha Linn Felix, lagde ud med at fortælle, at de nordiske lande ligger øverst på korruptionsindexet over de mindst korrupte lande i verdenen. Dette betyder dog ikke, at der ikke findes korruption her. F.eks. medtager Transparency Internationals korruptionsidenx (CPI’en) ikke hvidvaskning, udenlandsk bestikkelse eller den private sektor. Derfor er det vigtigt for de lande, der er opfattet som værende mindst korrupte, at de sætter et godt eksempel ved at bekæmpe disse former for korruption også.

Herefter blev korruption og dens mange former defineret, og Danmarks kulturelle fordele blev gennemgået. Her blev det bl.a. nævnt, at Danmark har en stærk interpersonal tillidskultur samt en kultur, der bygger på en gennemgående retfærdighedssans. I Danmark har vi også en generelt accepteret anti-korruptionslovgivning, der ulovliggør bestikkelse og underslæb og lignende former for korruption. Endvidere forebygger det korruption, at vi i Danmark har høje lønninger og høje beskatninger. Dette forebygger korruption, fordi korruption kan ske i enhver situation, hvor vindingen er høj nok. Er der i forvejen udbetaling og velfærd nok, er høsten sjældent konsekvenserne værd. En relativ åben adgang til information og risiko for retforfølgelse ved kriminalitet styrker gennemsigtigheden i det danske samfund.

Et studie fra 2013 argumenterer samtidigt også for sammenhængen mellem et lavt korruptionsniveau og:

 • Lighed mellem køn
 • Advancerede administrative processer
 • Lav mængde hjerneflugt
 • Stor offentlig investering i sundhed
 • God skatteopkrævning
 • Et balanceret statsbudget

Uafhængigt af land er de fire vigtigste anti-korruptionsredskaber: gennemsigtighed, velfungerende kontrolmekanismer, mindskning af korruptionincitamenter og etiske standarder.

I Danmark er følgende enheder i øvrigt involverede:

Klageinstanser
I Danmark har vi klageinstanser, der består af klare systemer, der virker som et ekstra sæt øjne. Klageinstanserne tjekker procedurer og lovgivning og er en mekanisme, der bidrager til den danske tillidskultur.

Rigsrevisionen
I Danmark har vi Rigsrevisionen, der er Folketingets uafhængige revisionsmyndighed. Rigsrevisionen holder regeringen ansvarlig for det offentlige forbrug.

Politiet/retsforfølgningstjenesten
I Danmark har vi et højt niveau af domfældelse og forfølgelse af kriminalitet, hvilket bidrager til en stærk kulturel retfærdighedsfølelse.

Ombudsmanden
I Danmark har vi Ombudsmanden, som bidrager til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskyttes borgernes interesse, og magtmisbrug forebygges.

Skat
I Danmark har vi Skat til at sikre, at alle bidrager med deres del til velfærden. Skat har tilmed adgang til en stor mængde information, der kan bruges til at sikre afsløring af interesser.

Moderniseringsstyrelsen
I Danmark har vi Moderniseringsstyrelsen, der er ansvarlig for offentlig økonomistyring, overenskomster, statens indkøbsprogram, en række af statens it-systemer og god arbejdsgiveradfærd i staten. Dette skaber effektivitet og bidrager til offentlig lovlighed, ærlighed, professionalisme og transparens omkring fejl.

Pressen
I Danmark hjælper pressen med at afsløre, “name and shame” og fremhæve korruptionssager.

Disse institutioner er afgørende for, at Danmark ligger øverst på korruptionsindexet.

Overordnet set viste NIS (National Integrity Study) følgende positive og negative aspekter af Danmarks korruptionsforebyggelse:

Danmark har velfungerende:

 • Tillid
 • Demokrati
 • Pressefrihed
 • Institutioner

Danmark kan forbedre:

 • Formalisering
 • Offentliggørelse af privat partistøtte
 • Bedre gennemsigtighed i regeringen

Det er af den grund, at Transparency International Danmark har lavet et lovforslag om reel åbenhed om privat partistøtte. Du kan læse borgerforslaget og skriver under ved at trykke her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark