Regionalt møde i TI-S

TI DKs deltagelse i det regionale møde i Berlin  

 

Det regionale møde for Europa og Central Asien bød på en masse spænende diskussioner om Transparency Internationals vision for 2030 og emnerne politisk integritet og beskidte penge.

Af Terkel Riis-Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Op til sommerferien blev de regionale møder for Transparency International chapters afholdt. Der er fem regioner, og det regionale møde for de europæiske og central asiatiske chapters var det tredje i rækken for ledelsen og den internationale bestyrelse. Det regionale møde foregik i Berlin, og der var særlig fokus på tre emner.

Den første dag var der fokus på de udfordringer, de enkelte chapters står over for. Fra dansk side lagde vi vægt på det paradoksale i at ligge nummer ét på Corruption Perception Index og samtidig være den danske NGO, der advokerer om udfordringerne med korruption i en dansk kontekst.

Den anden dag diskuterede vi Transparency Internationals Vision for 2030. Fra dansk side fremhævede vi, at Transparency International rummer chapters med vidt forskellige udfordringer med korruption. Derfor er det vigtigt at erkende, at udfordringerne mellem fx et nordisk chapter og et afrikansk chapter er så forskellige, at det ikke giver mening at sammenligne disse. TI-DK opfordrede til mere og bedre samarbejde mellem de lande, som har sammenlignelignelige udfordringer.

Den tredje og sidste dag var fokus på de to hovedemner `political integrity´og `dirty money´, som Transparency International har udvalgt som problemstillinger, der går på tværs af regionerne. Fra dansk side havde vi særlig fokus på politisk integritet. Vi fortalte om TI-DKs arbejde med at få mere åbenhed om partistøtte i Danmark med vores borgerforslag, samt arbejdet med at få implementeret whistleblower-direktivet i Danmark.

Alle fem regionale møder er nu afholdt, og sekretariatet i Berlin er gået i gang med forberedelserne til det årlige Annual Membership Meeting for alle chapters, der også afholdes i Berlin i november.

Scroll to Top