Det russiske kleptokrati

I Danmark har en af reaktionerne på krigen i Ukraine været store investeringer i det danske forsvar. Dog handler moderne forsvarspolitik ikke kun om krudt og kugler, men i lige så høj grad om effektiv international retshåndhævelse.

Konflikten i Ukraine er ikke kun et spørgsmål om sikkerhedspolitik, men synliggør også de russiske rigmænds store indflydelse i landet. Konflikten blotlægger på den mest brutale måde de mulige konsekvenser af en stat gennemsyret af korruption, og alle demokratiets sikkerhedsmekanismer sættes ud af funktion. I en situation som denne griber russiske rigmænd magten i Putins kleptokrati: Politisk magt omsættes til egen økonomisk vinding, fremfor landets bedste.

XX

I et kleptokrati som Rusland, kan det være effektivt at gå efter eliterne, da de russiske kleptokraters økonomiske muskler har hjulpet Putin med at blive ved magten, til gengæld for økonomisk vinding. Disse sanktioner tryktester i øjeblikket effektiviteten af vores redskaber. De har kun effekt, hvis vi hurtigt og effektivt kan finde og spore de sanktionerede personer. Her viser erfaringerne at nok er der viljen, men der er klart rum for forbedring. Transparency International anbefaler øget vidensdeling og samarbejde om korruptionsbekæmpelse på tværs af landene. Den nyligt etablerede transatlantiske task-force, der skal spore og fryse rigmænds aktiver, er et skridt i den rigtige retning. Dog er vi ikke i mål, og de skal udvikles endnu mere, så kleptokraterne, såvel som advokater og andre der gør hvidvask muligt, kan holdes ansvarlige internationalt. Helt konkret skal mulighederne for konfiskering og frysning af aktiver styrkes, så pengene kan returneres til ofrene for korruptionen.

XXX

‘Danmark er et af de lande, der har de mest gennemsigtige regler om det faktiske ejerskab af virksomheder. Men åbenheden kommer ofte til kort, når sporet skal føres til andre landes selskabsregistre. Her må Danmark gå foran og presse på for lignende åbenhedsregistre i andre lande, så det er muligt på tværs af grænser at få verificeret information om de faktiske ejere: Også for udenlandske firmaer. Det samme skal gælde for fonde og ejendomsspekulanter. Transparency International arbejder også for at forbyde gyldne pas og visa, hvor EU-lande udsteder pas til investorer mod betaling, typisk uden krav om fysisk tilstedeværelse.

XXX

’Men hvordan kan vi effektivt og troværdigt gå efter de russiske eliter, når vi selv halter i samarbejdet, og for eksempel ikke er med i EU’s retlige samarbejde eller samarbejder med EU’s nye fælles anklagemyndighed. Krigen i Ukraine er tragisk og bliver ikke den sidste, hvis ikke vi får taget det helt store opgør med korruption. Med krigen i Ukraine har korruption overhalet klimaet, som verdens største udfordring. For det er i demokrati og fredelig sameksistens og samhandel, at nøglen til at nå FN’s verdensmål ligger. Det kan vi kun, hvis vi stopper med at lukke øjnene for den systematiske misbrug af betroet magt til egen vinding’ slutter Jesper Olsen.

XXX

Læs mere på Transparency Internationals hjemmeside. 

 

Scroll to Top
Transparency International Danmark