Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

Torsdag d. 07. april afholdt den nye bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i marts, det første bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 07. april afholdt den nye bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i marts, det første bestyrelsesmøde. På mødet blev Transparency International Danmarks nye strategi drøftet, og der blev diskuteret hvilke projekter medlemmerne vil beskæftige sig med i 2022. XXX XXX Derudover blev der budt velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Thomas Elkjær samt Natascha Linn Felix, der efter en periode væk fra Transparency International er vendt tilbage. På generalforsamlingen blev Frederik Windfeld og Christian Ougaard genvalgt for en toårig periode. Jesper Olsen blev genvalgt som formand, og Karinna Bardenfleth blev genvalgt som næstformand for en to-årig periode.  Charlotte Willer blev samtidigt genvalgt som kasserer. Generalforsamlingen valgte Mohammad Hamza, Charlotte Willer, Kristian Jepsen og Emma Siemens Lorenzen som bestyrelsessuppleanter for en etårig periode, i den nævnte rækkefølge. Jesper takker afgående bestyrelsesmedlemmer Terkel Friis-Mikkelsen og Jasmin Frentzel Sørensen for deres vigtige indsats i TI-DK.      
Scroll to Top
Transparency International Danmark