Dom i ATEA-sagen

I går  (d. 27. juni) faldt der dom i ”den store ATEA-sag”, og vi er blevet spurgt, hvad vi tænker om denne. Det vil vi gerne prøve at forklare – og det bliver nok en længere smøre, for vi synes godt nok, at det er en spændende og vigtig sag.
Vi skal understrege, at nogle af de dømte allerede har anket sagen, og andre har udbedt sig betænkningstid, så det er muligt, at sagen får et andet resultat, når ankesagen er afsluttet. ATEA har allerede meddelt, at de accepterer straffen på 10 mio. kr.
Når det er sagt, så synes vi, at det er en meget spændende dom. Vi hæfter os i særlig grad ved:
– at dommen slår fast, at gaver i form af rejser, forlystelser og middage også kan være bestikkelse. Dommen følger her ”de små ATEA-sager”, hvor retten nåede frem til, at det er ulovligt for offentligt ansatte at modtage gaver og fordele i form af f.eks. (rabat på) IT-udstyr.
– at ATEAs ledelse og ATEA som selskab bliver holdt ansvarlige for ulovlighederne. Dette er et meget vigtigt signal.
– at straffene forekommer relativt hårde. Retten finder altså, at der er tale om en alvorlig form for kriminalitet – retten anfører ligefrem, at der er tale om samfundsskadelig kriminalitet.

Det har fra nogle af forsvarenes side været fremført, at de ikke mener, man kan blive bestukket med egne midler. I det konkrete tilfælde er det tale om, at pengene som Region Sjællands medarbejdere er blevet bestukket med, var regionens egne. Det er en teknisk juridisk diskussion, vi ikke her vil gå ind i, men blot komme med nogle mere generelle forklaringer omkring problemstillingen:
– For det første skal det bemærkes, at de dømte er dømt for både bestikkelse og underslæb.
– For det andet er det en kendt korruptionsmodel, at en medarbejder hos en køber betinger en ordre med, at noget af købssummen føres tilbage til medarbejderen privat. Det kalder man ”kick-backs”.
– Og endelig, når man ser på den generelle definition af korruption (”misbrug af betroet magt for privat vinding”), vil en sådan model falde ind under den. Om man så juridisk kalder det for bestikkelse, underslæb, bedrageri eller noget andet, er i relation til det, vi taler om her, en teknisk diskussion.

 
Vi er også blevet spurgt, hvad dommen kommer til at betyde. Det kan jo være svært at vide endnu, men noget tegner sig dog:
– For det første er det nu blevet klart, at denne form for ”smørelse” også kan være korruption/bestikkelse.
– For det andet tror vi, at der rundt omkring på direktionsgangene nu bliver gjort nogle overvejelser om, hvad ledelserne og selskaberne kan blive holdt ansvarlige for af medarbejdernes ”kreative tiltag” for at vinde og fastholde kunder.
– For det tredje kan vi forhåbentlig få en debat om, hvad der er for en arbejds- og forretningskultur, vi gerne vil have i dette land. Så vi kan være sikre på, at de vare og ydelser, vi køber, er de bedste til den rigtige pris. ATEA-sagen handler om relationen privat-offentlig, men man kan håbe, at den også kan føre til nogle overvejelser om, hvilke metoder der er acceptable i relationen privat-privat.
– Og endelig er der den effekt, vi allerede har set, nemlig at en række offentlige myndigheder og private virksomheder har kigget grundigt på deres procedurer og forretningsgange.
 
Her er det måske også værd at få med, at en nogle forsvarere har anført, at der intet fordækt eller odiøst var over “konto 2840”. Det er vel rigtig nok, men retten mener til gengæld, at det var der over måden, den blev brugt på. Det er vi enige i.
 
Det skal understreges, at både ATEA og Region Sjælland efterfølgende har lavet et stort arbejde for at få ryddet op i denne form for arbejdsmetoder. ATEA er omfattet af de såkaldte SKI-aftaler, og der skal nu tages stilling til, om ATEA skal miste den. Det er nu op til Staten og Kommunernes Indkøbsservice at vurdere, om ATEA har gjort nok for fortsat at kunne være leverandør til det offentlige. Overordnet er det selvsagt vores opfattelse, at det skal have en konsekvens, når sådan noget her sker. Omvendt er det også vigtigt, hvis sådanne sager kan føre til, at de offentlige indkøb sker med virksomheder, som gør et stort arbejde for ikke at gøre brug af tvivlsomme metoder.
 
Med dommen i går fik vi en spændende vurdering af sagen, og det skal blive spændende at følge ankesagen.

Scroll to Top
Transparency International Danmark