Folkemøde ’18 med transparency briller

Af Jesper Olsen, medlem af bestyrelsen
I dagene 14.-17. juni blev 2018 udgaven af Folkemødet afholdt i Allinge på Bornholm. Udenlandske gæster er meget imponeret af arrangementet, der i år samlede mere end 113.000 mennesker de 4 dage det varede. Udenlandske Ambassadører kalder det unikt dansk, og fremhæver den korte afstand, der er mellem politikere, organisationer og vælgere.
Et samfund der bygger på åbenhed og tillid. Og det er vel også en del af grundlaget for, at vi er et af de mindst korupte lande i verden. Den fortælling blev vel genfortalt i årets udgave.
Af folkemødets mange arrangementer og debatter var der også flere, der ramlede lige ned i hjertekulen af Transparencys arbejde.

I Transparency International arbejder vi med flere grader af definitioner på korruption. Den grundlæggende, den strafbare berigelse – misbrug af betroet magt for egen vindings skyld – kommer til at skygge for den debat, som der egentlig er behov for om tendenser til politisk korruption, hvor politikere misbruger deres position til at øge deres magt, status eller formue ved at manipulere politik områder, institutioner eller producere regler ved tildeling af ressourcer og økonomiske midler.
Man kan sige, at sagen om kvotekonger og Løkkefoden var god, fordi den illustrerer nogle af de problemstillinger der er. At en vej at få politikere i tale er at give bidrag, eller købe sig adgang via deres såkaldte ’erhvervsklubber’, der bl.a. har til formål at samle penge ind til valgkampe. Det forsvar som kom frem var, at der ikke blev aftalt eller bestilt ny politik på sådanne møder, og mere var tale om informationsmøder om, hvad der ’rører sig’ politisk. Muligt. Men så meget desto måtte man efterfølgende sidde tilbage med det ubesvarede spørgsmål om, hvorfor der så ikke må være mere åbenhed herom. Hvem bidrager med hvor meget, når nu det der foregår i øvrigt tåler dagens lys.
GRECO har netop kritiseret de nye regler for privat partistøtte, fordi grænsen på 20.000 kr. for hvornår giveren skal offentliggøres er for høj og fordi grænsen ikke gælder midler, samlet ind via de såkaldte Erhvervsklubber. Det forholdt ingen af politikerne sig til på Bornholm. To be continued.
Berlingske Tidende havde også sat scenen til det gode spørgsmål: Hvad mener Danske Bank om Hvidvaskskandalen? En sag som bl.a. var kommet frem efter samarbejde mellem Berlingskes
gravergruppe og flere udenlandske medier havde gravet frem, og som har ført til en uhørt skarp kritik fra Finanstilsynet.
Der stod han så – den gode kommunikationsdirektør fra Danske Bank – med det der i udgangspunktet kunne ligne en ’tabersag’. Ham kom dog godt ud af det, med en blanding af ydmyghed, fakta og charme. Og så også at der var god tid, og at Berlingske derfor ikke kunne sætte scenen lige så hårdt som en skarpt vinklet overskrift, i en sag fyldt med detaljer og nuancer. Dertil var der for god tid, og kombineret med at Danske Bank har læst og lært bogen ’1000 måder at sige undskyld på’ sad man tilbage med en ’følelse’ af, at banken vil tage helt anderledes fat en anden gang, en whistleblower fortæller om, at de interne procedurer ikke opfanger problematiske sager.
Og det er lige præcis en af de fremadrettede problemstillinger. Hvad gør man, hvordan reagerer man? Hvidvaskerreglerne indebærer jo det dilemma, at en bank der gerne vil have et godt forhold til sine kunder, samtidig skal være mistænkelig overfor sine kunder. Det andet spørgsmål – som i lige så høj grad er politisk – hvorfor er samarbejdet så svagt mellem Finanstilsynet i Danmark og de estiske myndigheder. At der overhovedet kan være tvivl er noget af det, der bør handles på på Europæisk Niveau, hvilket Jeppe Kofoed MEP (S) også var særligt fokuseret på.
Dette var blot to af mange velbesøgte arrangementer, hvor man med sin Transparency kasket kunne interessere sig for det, der foregår på folkemødet. Interessen er der. Og på den måde viser folkemødet netop en vigtig rolle også emnemæssigt i et åbent og tillidsfuldt demokrati.
At man så altid bør spørge sig selv, hvem der betaler og hvorfor de gør det – for de mange gratis fadøl man kan få på de 4 dage, det er en anden sag.

Scroll to Top
Transparency International Danmark