Glem alt om verdensmålene, hvis ikke vi får gjort noget ved korruption

Korruption er alle problemers moder. Korruption udgør 5 pct. af verdens BNP og sluger derfor midler, som ellers kunne være brugt på klima, fattigdomsbekæmpelse og uddannelse.

Transparency International Danmark kommer med fem konkrete punkter, vi bør arbejde på for at bekæmpe korruption og dermed øge muligheden for at opnå FN’s verdensmål:

1) Det er nødvendigt at sikre, at økonomiske midler til opnåelse af FN’s verdensmål behandles gennemsigtigt, og at resultaterne af investeringerne kan følges.

2) Økonomisk kriminalitet bør behandles grænseoverskridende.

3) Virksomheder bør tillægges incitament til at fremlægge fejl og vise, hvordan sager håndteres hensigtsmæssigt, fremfor at pakke dem væk.

4) Prioritering af udviklingsbistand og dermed korruptionsbekæmpelse gennem opbygning af gode systemer, domstole og strukturer.

5) Efterse egen virksomhed og overveje, hvorvidt der eksisterer indbyggede systemfejl, der skygger for gode intentioner og mål.

Ingen er ufejlbarlige. Men det er et vigtigt bidrag til korruptionsbekæmpelse, hvis Danmark leder ved eksemplets magt ved at tale om og håndtere korruptionssager åbent.

Læs hele artiklen i Altinget her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark