Kære ministre og folketingsmedlemmer

I anledning af den nye regering, kommer der nye folk på nye magtfulde poster. Magtskifte er altid en god lejlighed til at sætte fokus og diskutere gråzoner ift korruption. TI-DK’s formand og næstformand, Natascha Linn Felix og Jesper Olsen, skriver i Politiken en opfordring til de nyvalgte politikere og til alle os andre, der omgås magten.

Artiklen kan læses nedenfor.

Kære ministre og folketingsmedlemmer – Lad nu være med at tage imod gratis koncertbilletter

Du bliver som minister ikke inviteret til koncerter, fordi de kan lide dig. De inviterer, fordi du er ministeren, som de gerne vil have i tale om andet end koncerten.

Natascha Linn Felix og Jesper Olsen, formand og næstformand Transparency International Danmark 

Danmark har fået ny politisk ledelse efter forårets valg. Det er sundt for et demokrati, at magten skifter fra tid til anden. Alle nyvalgte har udtrykt stor ydmyghed. At få betroet magt kan være overvældende. Den ydmyghed klæder alle. For nogle varer den længe. For andre går den hurtigt over. Men for alle bliver magten også en del af hverdagen.

Der, hvor ydmygheden bliver særligt udfordret, er de situationer, hvor det kan være svært at skelne, hvad der er hensynet til embedet, og hvad der er privat interesse. Korruption er misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Noget, eksempelvis bestikkelse, er strafbart. Andet er måske ’bare’ svigtende dømmekraft og moralsk angribeligt, eller bare dårlig forvaltningsskik. Der er mange gråzoner og dilemmaer.

Lad os starte i den lette ende.

Kære ministre og folketingsmedlemmer. Lad nu være med at tage imod gratis koncertbilletter.

Hvorfor? Det er der ingen af dine medarbejdere, der må tage imod. Derfor mister de også respekten for reglerne, hvis chefen bryder dem.

Embedsmænd må ikke modtage gaver, fordi det kan skabe tvivl om, hvorvidt deres opgaver udføres med en privat fordel i sigte. »Jeg lader mig da ikke korrumpere af en koncertbillet, og det er vigtigt at pleje netværket«, kan det lyde. Begge dele er sikkert rigtigt.

Men husk, at de ikke inviterer, fordi de kan lide en aften med dig som person. De inviterer, fordi du er ministeren, som de gerne vil have i tale om andet end koncerten. Så hvis ikke du vil betale selv, kan du jo invitere dem til en kop kaffe på dit kontor. Inden da, sørg for at få tilmeldt jer Folketingets hvervsregister, så der er gennemsigtighed i jeres private økonomiske interesser.

Da den tidligere Uefa-boss Michel Platini i starten af sommeren var tilbageholdt af fransk politi i en korruptionsskandale, udtalte han bagefter skuffet: »Tænk, hvad jeg har gjort for fodbolden. Og så skal jeg trækkes igennem dette«.

Eksemplet er fra udlandet og sportens verden, men illustrerer, hvordan ydmygheden bliver udfordret over tid. For ingen er gået ind i politik for egen vindings skyld. Det gør man af idealistiske grunde. På et tidspunkt bliver man som person så meget en del af formålet, fordi man står i spidsen for den gode sag, at idealismen risikerer at gøre blind.

I den forgangne valgperiode blev vi alle udfordret i forhold til de mange kasketter, en statsminister kunne have som minister, partiformand og privatperson. Lad det være sagt så tydeligt som muligt. Den sondring findes i realiteten ikke. Der er naturligvis en kerne af helt private relationer – familie og gamle venner. Men så snart zonen bliver grå, så skal det være hensynet til embedets integritet, der trumfer.

I debatten om udnævnelsen af statsministerens særlige rådgiver til chef for et politisk sekretariat og medlem af regeringens koordinations– og økonomiudvalg kom den tidligere statsminister med skarpe og ret principielle kritikpunkter. Den selvsamme statsminister, der havde svært ved at se problemer, da han selv havde magten. Magten er som en magnet, der kan forstyrre ens kompas.

Derfor er det vigtigt, at alle os, der omgås magten, hjælper med til at holde kompasset på ret kurs. Derfor bør det store flertal uden om regeringen også træde hjælpende til og få ændret reglerne i offentlighedsloven.

Også selvom man på et tidspunkt bliver omfattet af reglerne, den dag magten skifter.

Rundt om i verden bliver beskyldninger om korruption ofte brugt som en del af den politiske kamp. Helt reelt, fordi der er korruption i landet. Så meget desto mere er vi i Danmark lidt berøringsangste for ’k-ordet’. Det må vi ud af, for ’korruption’ betyder ikke andet end magtmisbrug af en særlig karakter.

Vi skal evne at tage konsekvensen af uacceptabel adfærd allerede i den gråzone. Ikke reservere det til tilfælde af klart ulovlig adfærd. Det er sværere, jo højere op man kommer i hierarkiet. Ultimativt når det handler om statsministeren. Vel også derfor, regeringens støttepartier, presse og lobbyorganisationer – ja os alle – havde en ikke ubetydelig berøringsangst, når vi har skullet håndtere sagerne om kvotekonger, Løkkefonden m.m.

Når man accepterer adfærd for at beskytte sin egen magtposition eller adgang til magthavere, så er man jo i virkeligheden medansvarlig. En slags ’passiv bestikkelse’. Derfor skal vi tage debatten nu, mens ydmygheden er intakt, og inden alle har fået sat sig alt for godt til rette og bliver grebet af magtens ulidelige lethed.

Scroll to Top