Kan de slettede SMS’er i virkeligheden komme til at ændre offentlighedsloven?

”BARBARA BERTELSENS SMS’ER ER EN GAVE TIL ALLE OS, DER ØNSKER ÆNDRINGER I OFFENTLIGHEDSLOVEN”. Dette er overskriften på mandagens kommentar i Berlingske fra vores formand, Jesper Olsen.

Sms’erne der er kommet frem i lyset fra Granskningskommissionen, har den seneste uge været omdrejningspunktet i nyhedsbilledet. Hvis man spørger Jesper Olsen, giver sms’erne os et unikt billede i den kommunikation, der i virkeligheden sker i den øverste kreds i det danske demokrati.

Offentlighedsloven har været debatteret flere gange, men hver gang den dukker op, er argumentet fra de store partier, at man ønsker et ”fortroligt rum”, hvorfor de ikke ønsker offentlighedsloven ændret. I Transparency International Danmark er vi enige i behovet for et fortroligt rum til de folkevalgte. ”Total mørklægning og total åbenhed er yderpunkter, der ikke fører et godt sted hen.” lyder det fra Jesper Olsen.

Jesper Olsen tilføjer yderligere, at det fortrolige rum er en nødvendighed for politikerne. Her kan der prøves ideer af, eller de kan finde ud af, at en idé ikke kan realiseres, fordi den ikke har lovhjemmel, uden pressens efterfølgende historier. Dog er behovet og holdningen fra TI-DK, at der skal være fuld åbenhed om og adgang til beslutningsgrundlaget, når beslutningerne er truffet.

Offentlighedsloven bør ændres til at give fuld adgang til beslutningsgrundlaget for Regeringens eller Folketingets endeligt truffet beslutninger. Der bør også være mere fokus på embedsværkets journaliseringer og notatskik. Afslutningsvis foreslår Jesper Olsen også at, ”hvis en embedsmand ikke har journaliseret et eneste telefon-/mødenotat på en måned så må vedkommende skulle redegøre herfor overfor sin chef. For det har formodningen imod sig, at man ikke har foretaget en eneste samtale, der ikke er omfattet af notatpligten.”.

Grønnegårdudvalgets rapport foreslog også, efter den første Covid-19 håndtering, at man skulle udvide offentlighedsloven. Dette håber vi også vil blive foreslået igen fra gransknings-kommissionen, men formentlig i mere vidtgående omfang.

Læs hele kommentaren her: https://www.berlingske.dk/kommentarer/vi-skylder-barbara-bertelsen-en-stor-tak-for-de-slettede-smser

Scroll to Top
Transparency International Danmark