Karteldannelse er korruption – og der er mange sager i Danmark

17-03-2015 “Det store byggekartel” og andre sager gjorde 2014 til et historisk år for antal af bøder i konkurrencesager og bødernes størrelse. Det er en del af en udvikling, hvor antallet af sager oversendt til politiet de sidste fem år er steget markant i forhold til den foregående femårs-periodekartel
Karteller er hemmelige sammenslutninger af virksomheder, som har til formål at begrænse konkurrencen i et geografisk område indenfor et bestemt fag og derved sikre højere priser og bedre fortjenester til kartellets medlemmer. Det går ud over andre virksomheder, forbrugerne og samfundsøkonomien, og virksomheder involveret i karteldannelse kan straffes med bøde, mens enkeltpersoner kan straffes med både bøde og op til seks års fængsel.

I 2014 blev der oversendt otte konkurrencesager fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og i alt betalte 17 virksomheder og flere ledende medarbejdere sidste år bøder for 24 millioner kroner i 13 konkurrencesager. Sagen om “Det store byggekartel”, hvor flere virksomheder i den danske byggebranche aftalte priser i forbindelse med offentligt og privat byggeri, har ført til at 28 københavnske virksomheder har fået bødeforlæg, hvoraf der indtil videre er betalt 22,8 millioner kroner.
Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”Vi har gennem en årrække haft fokus på at styrke vores indsats med at opspore og efterforske alvorlige overtrædelser. Det er i høj grad resultatet af det arbejde, vi nu kan se i statistikken.”

”I sagen om ”Det store byggekartel” blev der sidste år givet en bøde på 10 millioner kroner. Det er den største bøde i en konkurrencesag nogensinde.”

De seneste fem år har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samlet set oversendt 37 sager til SØIK med henblik på strafferetlig forfølgelse. Det er 13 sager flere end i den foregående femårsperiode. Samtidig er antallet af bøder, der er udstedt i konkurrencesager, steget fra 9 til 32.

Du kan læse mere om udviklingen i antallet af kartelsager her og se en oversigt over virksomhederne her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark