Smørelse er korruption og det er ulovligt, men medarbejdersikkerhed er også et issue

09-03-2015 I sidste uge har man i Berlingske kunnet læse om fornyet fokus på antikorruption hos danske virksomheder som Mærsk og Carlsberg, og om de særlige problemer der opstår ved “facilitating payment”. Transparency International Danmark kigger her nærmere på problemerne omkring smørelse.
Korruption - Test dig selv
Lastbilchauffører, der bliver tilbageholdt ved grænser med valget mellem en vaccine fra en beskidt kanyle eller betaling af et “gebyr”, og lodser, der kræver alkohol og cigaretter for at guide skibe sikkert i havn – at drive virksomhed i udlandet kan stille medarbejdere og ledelse i nogle alvorlige dilemmaer, som det ikke altid umiddelbart er til at finde en løsning på.

Hos Carlsberg har man valgt at møde problematikken med en fuldstændig nultolerancepolitik: hvis lastbilchauffører bliver mødt med et krav om bestikkelse, skal hele konvojen af Carlsberglastbiler stoppes, indtil kravet trækkes tilbage. Tilbage i 2011 var holdningen en anden i virksomheden, da ledelsen dengang gav udtryk for, at betaling af mindre beløb kunne være nødvendigt for ikke at stå tilbage for konkurrenterne. Med den nye linje tager Carlsberg endegyldigt afstand fra det synspunkt, og udtaler at “Det er altid muligt at drive forretning på en ordentlig måde, og der vil altid være et alternativ til facilitating payment”.
Transparency International Danmark er fuldstændig enige i den udmelding, og håber, at Carlsberg med den nye politik kan være et forbillede for andre danske virksomheder, der opererer i udlandet.
I Mærsk er der også nultolerance over for korruption, hvilket har ført til påtaler, advarsler og fyringer af ansatte, der har brudt med retningslinjerne. Mærsk vil imidlertid ikke fuldstændig afvise facilitating payments, både af hensyn til forretningsgangen, som kan blive voldsomt forsinket eller gå fuldstændig i stå, men også af hensyn til medarbejdernes sikkerhed, da ansatte har oplevet trusler fra udenlandske myndigheder, der vil “gøre (deres) liv meget ubehageligt”. Mærsk tillader derfor medarbejdere at lave facilitating payments på op til $150, med krav om indberetning til ledelsen.
Når det kommer til spørgsmål om sikkerhed, mener Transparency International Danmark selvfølgelig ikke, at man skal sætte ansattes sikkerhed på spil. Uanset om det er en trussel om en indsprøjtning med en kontamineret kanyle eller mere direkte trusler på liv og lemmer, skal en person i en sådan situation ikke tvinges til at træffe en beslutning til fare for sig selv. Det er derfor, det er så vigtigt, at virksomheder som Carlsberg udarbejder en nultolerancepolitik, der også omhandler smørelse. Når ledelsen har taget den opgave på sig, vil de ansatte ikke længere befinde sig i sådanne situationer – en virksomhed, der ikke accepterer smørelse, vil måske være nødsaget til at standse forretningsgangen i områder, hvor deres ansatte bliver truet, men det er bedre end alternativet. Monetære hensyn må aldrig veje over medarbejderes sikkerhed, og korruption skader os alle.
 
Du kan læse mere om Carlsbergs nye politik her og her. Artiklerne om Mærsks nultolerancepolitik finder du her, og deres politik om smørelse her. Analysen om problematikken med medarbejdernes sikkerhed kan du finde her. Alle links er til Berlingske.

Scroll to Top
Transparency International Danmark