Konference – nye trends i anti-korruption

06/08/2015 – Den 18. september afholder Transparency International Danmark i samarbejde med Copenhagen Business School og Dansk Industri en heldagskonference om danske virksomheders rolle og muligheder i den internationale kamp mod korruption
Nye trends i anti-korruption
Konferencens primære målgruppe er danske virksomheder, der opererer internationalt eller ønsker at gøre det.
Eksperter og praktikere i anti-korruption vil komme med overbliks-givende oplæg om formiddagen, og en række centrale temaer gøres til genstand for drøftelse med konferencedeltagerne i mindre workshops om eftermiddagen.
Konferencen afsluttes med et panel om mulighederne for fælles initiativer på anti-korruptionsområdet.

Baggrund
Bestikkelse og andre former for korruption er ulovligt. Når danske virksomheder opererer globalt, skal de således leve op til korruptions- og bestikkelseslovgivning af ekstraterritorial karakter, et forhold som mange danske virksomheder endnu ikke er klar over. Danske virksomheder er eksempelvis underlagt skærpet lovgivning i USA og Storbritannien når de og deres forretningsforbindelser gør forretning i lande med udbredt korruption som eksempelvis Kina, Mexico, Rusland, Brasilien eller Sydafrika. Det betyder, at hvad der i et land betragtes som almindelig praksis, pludselig kan blive lovstridigt jævnfør reglerne i et andet land. Konferencen vil drøfte de dilemmaer dette kan skabe, ligesom tilgang og organisering af arbejdet med anti-korruption er på agendaen.
Med knappe ressourcer og mange arbejdsopgaver er det en daglig udfordring at få alle i virksomheden til at efterleve de udstukne retningslinjer. Derfor vil vi også drøfte, hvorledes politikker mod korruption kan udformes, medarbejderne trænes og risikovurderinger gennemføres.
TID:
18. september 2015
Kl. 09.00 – 17.00
PRIS:
Kr. 750,- (inkl. moms)
pr. person
STED:
CBS
Dalgas Have 15
Lokale SC033
2000 Frederiksberg
 
Program: http://www.tilmeld.dk/anti-korruption2015/program-.html
Tilmeld: http://www.tilmeld.dk/anti-korruption2015/tilmelding.html
 

Scroll to Top