Korruptionssager i kommuner og regioner

07-12-2015 Det kan være nyttigt at lave en sammenfatning af en række sager om korruption i kommuner og regioner. Selvom sagerne ikke nødvendigvis har være gennem alle retsinstanser, viser de, at der er et betydeligt antal sager i landets kommuner og regioner. Det er altså ikke lykkedes fuldt ud at afdække risikozonerne.

ATEA – Region Sjælland. Der er rejst sigtelse mod et dusin personer fra IT-branchen, Region Sjælland og Rigspolitiet. Anklagen går på hhv. aktiv og passiv bestikkelse for millionbeløb over en årrække i forbindelse med indkøb af IT-udstyr. Sagen ligger p.t. hos SØIK (også kaldet Bagmandspolitiet) og det er ikke oplyst hvornår der kan forventes at blive rejst tiltale. Principielt er man jo uskyldig indtil man er dømt, men i denne sag har en af de sigtede – Morten Felding – tilstået forholdet i en række interviews.
Korruptionskategori: Aktiv og passiv bestikkelse.

Socialrådgiver – Rudersdal Kommune. Der er afsagt dom i retten i Lyngby mod en socialrådgiver for at tilgodese ægtefællens firma med entrepriser for et par millioner på en af kommunens ejendomme.  Dommeren udtalte, at sådanne tilfælde af forsætlig og systematisk korruption kræver at den skyldige ser et fængsel indefra. Dommen lød på 3 mdr. ubetinget fængsel, 9 mdr. betinget fængsel og 150 timer samfundstjeneste. Den dømte socialrådgiver har dog anket dommen. Der udestår desuden et civilt søgsmål fra kommunen om erstatning for de foretagne entrepriser, som ikke var godkendt behørigt af kommunen.
Korruptionskategori: Bedrageri og stillingsmisbrug.

Regionsrådsformand Carl Holst –  Region Syd. Efter Carl Holst blev valgt ind i Folketinget, er der kommet oplysninger frem om en række usædvanlige transaktioner i hans tid som regionsrådsformand. Det oplyses at Region Syd vil politianmelde Carl Holst for nogle af forholdene. Konkret har Statsforvaltningen udtalt, at Carl Holsts brug af en medarbejder til sin valgkamp var ulovlig.
Korruptionskategori: Stillingsmisbrug.

Overlæge – Rigshospitalet. En overlæge er dømt 18 mdr. betinget fængsel og 250 timer samfundstjeneste samt tilbagebetaling af 2,3 millioner kr. Lægen havde misbrugt midlet tilegnet et forskningsprojekt og istedet anvendt en betydelig del af midlerne til meget private formål (bl.a. Rolex-ure og møbler til privat hjem). Fristen for at anke dommen er endnu ikke udløbet.
Korruptionskategori: Bedrageri af særlig grov kategori.

Ovenstående er en del af de sager, som er kommet ind i retssystemet. Hertil kommer naturligvis ”mørketallet”, dels sager, som politianmeldes, men henlægges og dels sager, som aldrig kommer frem til politi eller domstole.

Scroll to Top
Transparency International Danmark